Saturday, November 15, 2014

Ezin ikusi edo zer bestela?

Ez al dute ikusten professionalec eurec ze impresentablea dala hau titularra (hemen ikusi titularra)

EH Bilduk TTIP herrien burujabetzaren aurkako erasoa dela salatu du 

ezen

EH Bilduk TTIP herrien burujabetzaren aurkako erasoa dela salatu du 

Nolabait zerbait nahiric escaini solutione aceptableago bat zait occurritzen nola possibilitate alternativoa hauxe

EH Bilduk salatu du TTIP herrien burujabetzaren aurkako erasoa dela 

edo oraino anhitzez informativoago edo asequibleago tzat edozein iracurle

EH Bilduk salatu du TTIP dela herrien burujabetzaren aurkako erasoa 
edo
EH Bilduk salatu du TTIP dela erasoa' herrien burujabetzaren aurka

Ez al dira ohartzen ki honelaco ments informativoac' direnac mass mediaco professionalac? Zeozer tcharto doa duda gabequi. Zer da duguna intelectuan? Zerc gaitu itsutzen tematuqui eta evidentequi?

No comments: