Saturday, January 05, 2008

Irakurketa diffikultatez zaildua

Nola nagoela hemen Grezian ezin dut erosi horko berripaperik etortzen naiz internetera jakiteko horko, Nafarroako berri eta baita mundu zabaleko baina ganik medio euskaldunak. Halan noiz nahi izan dut irakurri ETAren interview gaurkoa dut imprimatu delako interviewa, zeren paperean da irakurtzen hobeto noiz da zeozer importante eta luze, eta hasi naiz irakurtzen.

Honela hasten da interviewa noiz du Gara-k galdetzen ETAri:
  • Negoziazio prozesuaren amaieratik hona egoera politikoan eman den bilakaera nola baloratzen duzue?
Neure duda handiak ditut ze hori galderea da ulergarria euskaldunontzat, zeren dut uste ze hori galdera hori gutik ulertzen ahal dute baga diffikultaterik. Ze galdera hori zeinak du hiru parte:

  • (Negoziazio prozesuaren amaieratik hona) (egoera politikoan eman den bilakaera) (nola baloratzen duzue)?

Da ulertzen hobeto, anitzez hobeto redaktaturik -ordenaturik- beste modu ulergarri eta ulergarriago hontara.
  • Nola baloratzen duzue egoera politikoan eman den bilakaerea negoziazio prozesuaren amaieratik hona?
edo ikusirik hobeto zatikatua
  • (Nola baloratzen duzue) (egoera politikoan eman den bilakaerea) (negoziazio prozesuaren amaieratik hona)?
Nola ez dute deus pensatzen hontaz professionalek -orai, hemen Gara egunkaria- eta ez dira justifikatzen ere, eginik nolabaiteko autokritikea? Hala ez dute deus justikatu beharrik? Guk, horregatio, pairatzen dugu euren produktu aski eta batzutan asko indigeribleak. Ez al da deus ikasten eta ere irakasten an universitateak buruz kommunikatu effizienteki eta bizkor irakurlea, geure populu eta Herria?

Esatekorik ez al du nehork deus? Importantziarik ez al du euskarak ala da soil kuxo symboliko hutsa?

17 comments:

Erramun Gerrikagoitia said...

Hara hemen galderea an erdarazko versionea aterea tik Gara internet:

¿Cómo valoran la evolución en la situación política desde el final del proceso de negociación?

Urso I de Navarra said...

Gara-c:

Negoziazio prozesuaren amaieratik hona egoera politikoan eman den bilakaera nola baloratzen duzue?

eta

¿Cómo valoran la evolución en la situación política desde el final del proceso de negociación?


Urso I de Navarra-c:

Nola valoratzen duçue evolutionea (cein eman den) an egoera politicoa ti amaiera hon negociation processoa (honat)?

Erramun Gerrikagoitia said...

Nik utzi nahi izan dudana garbi da ze barruan ere orthodoxia rigurosoa eman ahal da mezua garbiago, esan bezala, honatx

Nola baloratzen duzue egoera politikoan eman den bilakaerea negoziazio prozesuaren amaieratik hona?

Gero beti hobetzen ahal litzateke informationea izan dadin tzat irakurlea fite emana, ahalik fiteen.

Nola valoratzen duzue bilakaerea eman dena megoziatione politikoan tik amaierea hon prozesua harik orain?

Baina ni ez nintzen ari possibilitate hobeez baizik nahi nuen esan ze eman informationea da / zen indigeriblea ganik euskaldun normala:

Negoziazio prozesuaren amaieratik hona egoera politikoan eman den bilakaera nola baloratzen duzue?

Ez al da hau informationea indigeriblea Xabier Erroteta? Zer uste daroazu, zuk?

Atheneta, Grezia.

Ivan de Etcheverry said...

Nola valoratzen duçue evolutionea (cein eman den) in egoera politicoa ab amaiera de negociation processoa (honat)?

Erramun Gerrikagoitia said...

Antza, ikusten da possibilitate differente hobeak ezi realki publikatu izan dena. Baina interesatuak zer diote edo diokete?

Batzuentzat ez dago deus txarrik eta guzia ondo doa euskaran, salvu ondorioak hon opresione politiko, linguistiko, kultural, ...

Ivan de¡'Etcheverry said...

Erramun maithea,

Interessatuec eztute erran, eztute erraiten eta eztute erranen ddeustto ere seculan, interessaturic ez baitaude.

Honatch berce traductione bat:

Nola valoratzen duçue evolutionea egoera politicoangoa amaieratic negociation processoarena (honat)?

Nola valoratzen duzue evoluzioa egoera politikoangoa amaieratik negoziazio prozesuarena (hona)?

Ivan d'Etcheverry said...

The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.

LIBRO de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.

IESVS CHRIST Dauid-en semearen, Abrahamen semearen generationeco Liburuä.

Liburuä generationecoa Iesus Christena, semea Dauidena, semea Abrahamena.

Commentarioric?

Erramun Gerrikagoitia said...

Amaitzen duzu, josu, kin Commentarioric?

Ba kommentarioa (edo commentarioa) da ze ohitzea dela faktore determinante bat eta aurretiaz prefosta nahi izatea ez izatea prejuiziorik baldin ez bada katastrophiko zeozer dena agertzen.

Egotea zabalik eta ere irekirik tu possibilitate ireki eta positivoak.

Atheneta, Grezia.

Ivan ena Etcheverry said...

Negoziazio prozesuaren amaieratik hona egoera politikoan eman den bilakaera nola baloratzen duzue?

Ivan ena Etcheverry:

Nola valoratzen duçue evolutionea (cein eman den) na egoera politicoa danic amayera ena negociation processua honat)?

honat = ta hemen

Quin adisquidetasuna

Ivan ena Etcheverry said...

Atchagac:

Barack Obamaren hitzaldia Grand Sierra Resort kasinoaren areto nagusian izatekoa zen, eta entzutera joan ginen bostehun edo seiehun pertsonen ilara luzeak joko-esparru guztia zeharkatzen zuen.

Etcheverryc:

Hitzaldia ena Barack Obama içaitecoa cen na areto nagussia ena casinoa Grand Sierra Resort, eta ilara luceac ena borcehun edo seiehun personac cein joan guinen ençutera ceharcatzen çuen joco-hesparru guztia.

Ivan ena Etcheverry said...

Çucenqueta:

ençutera >> ta ençutea

Anonymous said...

Garak:
¿Cómo valoran la evolución en la situación política desde el final del proceso de negociación?

Erramunek:
Nola baloratzen duzue egoera politikoan eman den bilakaerea negoziazio prozesuaren amaieratik hona?

Xabier Errotetak:
Nola baloratzen duzue egoera politikoan gerthatu den evolutionea from negoziazio prozesuaren amaiera to hona?

Gaineratekoan, zure galderari erantzunez, nik jakin dut zure blogaren berri navigatuz indiskriminatuki in internet, jauzi eginez from leku bat to beste bat modu aski anarkikoan bainan beti atxikiz ene lema xuxendua to gauzak relating euskara, zeina baita ene betidaniko amusagai prinzipala.

Ivan en'Etcheverry said...

Errotetac:

Nola baloratzen duzue egoera politikoan gerthatu den evolutionea from negoziazio prozesuaren amaiera to hona?

En'Etcheverryc:

Nola valoratzen duçue evolutionea cein guertatu den an egoera politicoa danic an [danican] amayera ena negociation processua enta orain?

Aithortu beharra daducat ecen systemá en' Erroteta systema bat haguitz ona eta erraça dela enta gure gazteac eta hain gazte ezkarenac!

Salutationeac ena bihotz gucia!

Ivan en'Etcheverry

Ivam en'Etcheverry said...

Erroteta iaun/andere preciatua,

Eçagutzen al duçu bloga ena Jesus Rubio Doctorea an Economia an Universitatea ena Euscal Herria?

http://balbula.blogspot.com/

Quin adisquidetassun bat handia

Ivan en'Etcheverry

Erramun Gerrikagoitia said...

Xabier Erroteta, zentratzea gatik edo rezentratzea gatik darabilgun "oraiko textu konkretua" edo "delako paragraphoa" dut esango lehenengo ze zuk skribitu duzu hurrengo hau:

Garak:
¿Cómo valoran la evolución en la situación política desde el final del proceso de negociación?

Erramunek:
Nola baloratzen duzue egoera politikoan eman den bilakaerea negoziazio prozesuaren amaieratik hona?

Xabier Errotetak:
Nola baloratzen duzue egoera politikoan gerthatu den evolutionea from negoziazio prozesuaren amaiera to hona?


Bada, ondoren agertu zuk skribitua, Xabier Erroteta, behar dut argitu ze Gara-ren textu "originala" ez da zuk hor ipinitakoa baizik beste honako hau:

Gara-k:
Negoziazio prozesuaren amaieratik hona egoera politikoan eman den bilakaera nola baloratzen duzue?

eta textu "original" horri zein dago euskaraz nuen (nion) egin eta ere orai dut egiten nik kritikea kontrajarriz eta esanez ze errazago izango zela beste modu hontara:

Nola baloratzen duzue egoera politikoan eman den bilakaerea negoziazio prozesuaren amaieratik hona?

Hori da, ba, Xabier, nahi izan dudana argitu ze textua zein ari gara kommentatzen eta "ahalaz hobetzen" dago euskaraz eta ez nola zuk ipini duzu erdaraz.

Besterik da ostera gero nik aurkitu dudala erdarazko interviewa non egiten den galderea da iguala, ezinbestean. Eta besterik da ere jakitea izan ahal dela bata bestearen translationea, baina ez gara hortaz ari orai, behintzat ni.

Gauzea da ze hobeto redaktatu ahal da parametro "normaletan ere" harturik zenbait kriterio yago kommunikativo eta effektivo. Komparaturik bi aukera normalak dela bat askoz effektivoagoa. Hona bi aukerak aurrez aurre komparatzeko effektivitate informativoa, biak an parametro total orthodoxoak:

aukera originala
Negoziazio prozesuaren amaieratik hona egoera politikoan eman den bilakaera nola baloratzen duzue?

aukera hobetu ere arras orthodoxoa:
Nola baloratzen duzue egoera politikoan eman den bilakaerea negoziazio prozesuaren amaieratik hona?

Besterik da orai guk presentatu ahal dugun aukera hobeak, zeinak beti behar dute izan ongietorriak, nola zureak nola edozeinenak.

Salutatzen zaitut Xabier Erroteta eta zaituztet enparauok. Bihar -eguaztena 16- partituko naiz Greziatik horrantz. Izango al dut hegaldi on!

Patra, Grezia.

Ivan en'Etcheverry said...

Adisquide Erramun,

Ongui gin enta Euskal Herria!

Ivan en'Etcheverry

Erramun Gerrikagoitia said...

Esker mila, jada hemen nago Lekeiton.