Wednesday, October 12, 2011

Honatx SVO

Azken aldion idatzi dut sarri buruz erabili strukturea SVO, aitzitik OVS edo omen dena euskaraz "jatorrago" edo "orthodoxoago" SOV, non da S subjektua, V verbua eta O objektua.

Hiru aukerotan so eginik qualitate informativoa -ikusten dugu ze "geure jatorra ezen SOV da erabitzen arras guti kausaz hon bere handicap informativoa- ageri zaigu ze sarriago erabiltzen da OVS strukturea ezi ez SVO. Baina bietan -OVS, SVO- dagoelarik V verbua erdian artean subjektua eta objektua.

Halan dut gaur ikusten, diodalarik nik zorionez, SVO strukturea dena effektivoena informativoki. Hara

  • Barakaldoko lau akusatuek ukatu egin dute kutxa automatikoa erre zutela

S (Barakaldoko lau akusatuek)
V (ukatu egin dute)
O (kutxa automatikoa erre zutela)

Jada nola esana bait dugu erabili ahal da ere OVS

Kutxa automatikoa erre zutela ukatu egin dute Barakaldoko lau akusatuek

edo erabili gutien informativoa den strukturea SOV
  • Barakaldoko lau akusatuek kutxa automatikoa erre zutela ukatu egin dute
Berba batean ze nik uste ondo goaz baina lar astiro. Behar genuke erabili preferenzialki onena eta ez soil nola exzeptionea noiz ez daukagun beste erremediorik.

No comments: