Tuesday, October 11, 2011

Nik entzuna zuk irakurri

Nengoelarik hemen Lekeition tabernan esaten du agure batak beste agure bati ari denari telephonoarekin olgetan eskuan, bai baina gero ez duzu jakingo nor den deitu deutzuna. Eta du erantzuten telephono -dunak

 Patalliak markatzen dau numerua 

Seguruenez batentzat baino gehiagorentzat -orthodoxoentzat- hori ez da euskara ona eta "zuzen" esateko behar zukeen esan

Pantalliak numerua markatzen dau 

edo baita

Numerua markatzen dau pantalliak 

Guztiok dakigu ze azken forma hau, OVS,  ez dala ia existitzen euskaraz soziologikoki nahiz-eta gure prensak barra-barra erabili. Galdetzen dut neure buruari ¿ea konstatu ahal den forma hori OVS soziologikoki? ¿Zenbatekoka ote da bere existentzia soziologikoa? baldin existentzia sozilogiko apurrik duen. ¿Zergatik orduan, premozionatu eta bultzatu struktura hori, OVS?

11 comments:

Anonymous said...

Erramon, "pantalliak markaten dau numerua" eztot hain ondo ulertuten, edo bai, baina kontextua edo segun zelan esan dan... zu leikeitiarrakaz zabilz eta kontuz, eztira apur bat bereziak lekittarrok?
Eneko Barrutia

Josu Lavin said...

Erramun,

"Pantalliak markatzen dau numerua"

esan du, eta berdin esan zezakeen:

"Pantalliak markatzen dau"

Elementurik inportantena hor "Pantalliak" da. Horregatik doa aditzaren aurrean.

Goiko hau da edozein ortodoxok esango lizukeena.

Hau da, subjektua agertzen da aditzaren aurrean bera baldin bada elementurik inportantena, galdegaia alegia.

Erdaraz ere LA PANTALLA MARCA EL NÚMERO litzateke edo sinpleki LA PANTALLA LO MARCA.

Josu Lavin said...

Aizu, Eneko, lekeitiarrak bereziak?
Lau urte eman nituen han lanean eta ez zitzaidan iruditu, putakumeren bat topatu nuen arren, baina espezie hau oso dago hedaturik gure mundu honetan.

Erramun Gerrikagoitia said...

Agur Eneko, poztekoa da zu hemen ikustea berriro (zu hemen berriro ikustea).

Ez neukan ideiarik spot hori egitekoa baina entzun nuena hain zen naturala eta emana ganik sasoiko jendea -ni baino adinduagoak, ni 65- ze ipini egin nuen spotean, spot labur batean. Dudarik ez dago baita ze entzun ohi dugun guztia ez dala eroateko altarera eta gurtzeko zeren antzuna da herritarrak gandik.

Gainera hori zen, Eneko, exemplu bat ze existitzen dela realki eta konstatableki gure kommunitatean, kommunitatea gu euskaldunona, existitzen SOV strukturea, struktura syntaktikoa eta ondorioz ez dela gure struktura bakarra SOV. Hortarakoxe zen spota' aparte beste gorabehera guztiak.

Zeuk zer uste daroazu hortaz, Eneko? Zer uste daroazu buruz SVO, SOV edo baita orain sarri ikusi ohi dugun OVS strukturea? Zelan ikusten eta valoratzen duzu thematika struktural-informativo hori, struktura syntaktiko horiek?

Josu Lavin said...

Kaixo Erramun,

Lehenik eta behin eta ahantz dakidan baino lehen:

Ez ezazu, otoi, SPOT hitza erabil POST erabili behar bidean.

Ikus dezagun:

Gizonak txakurra ikusi du (SOV)

eta

Gizonak ikusi du txakurra (SVO)

biak dira zuzenak euskara batuan, baina haien esannahia desberdina da.

SVO egitura' zuzena da euskara batuan, baldin eta elementurik garrantzitsuena S bada.

Beste adibide bat:

ZEUK BERRITU DUZU BLOG HAU (SVO)

zeharo zuzena da euskara batuan, eta halaber

ZEUK BLOG HAU HAU BERRITU DUZU

esannahia, ordea, desberdin eta diferente.

Hitzegiten ari naiz euskara batuaren ikuspegitik, eta ez Josu Lavinen ikuspegitik.

Erramun Gerrikagoitia said...

Ni Josu ari naiz hitz egiten tik komenentzia kommunikativoa eta aitzitik ez ezein regla edo konvenzione. Berba batean zein forma litzatekeen komenigarriagoa informativoki.

Ez zait lar ardura edo den zure Lavinen ikuspuntua edo akademiarena edo euskara batuarena edo Enekorena edo Rubiorena edo Errotetarena edo Erramunena edo Miren Azkaratena edo... nik dakita. Apersonalki eta aentitalki zein da strukturarik hobeagoa informativoki.

Josu Lavin said...

Nire ustez, egoera horretan,

PANTALLAK MARKATZEN DU NUMEROA

da formarik komunikatiboena. Izan ere, euskaldun gehienek hala esan lukete (lo habrían dicho).

Adeitsuk

Erramun Gerrikagoitia said...

Orai gogoratu naiz, Josu, niri zarela mintzatu buruz spot eta post ingles hitzak. Ba dakit direla bi hitz differente eta ez ditut nahastu nahitara, ez naiz tronpatu, konfundidu.

Nire ustez, baldin ikasi izan ez badut txarto, spot deitzen dute blogean egiten diren "sarrerak" edo esan dezagun "artikuluak". "Artikulu" horiek, zein ez bait dira artikulu, deitzen dirateke inglesez spot-ak edo euskaraz litzatekena zetakak, mantxak, puntuak, "zerbaitka", ... ez dutenak fomatzen "zeozer handi ganorazkoa" nola ere esaten bagendu txikerkeriak, zipitzak, tantak, orbelak, ...

Inglesez hobeto dakienak zuzendu ahal nau edo ere eman explikatione bat. Hor dago baita blogspot publikatzek zerbitzua (neure bloga, "referentziak.blogspot.com") non dudan nik neure spotak edo "artikulutxuak (spotak)", txikerkeriak, zetakak, ... publikatzen dagoena komposaturik delako blogspot hori kin blog eta spot = blogspot.

Tira Josu, ez da izan huts mekhanographiko bat, agigian -baina ez dut uste- errore konzeptual bat.

Erramun Gerrikagoitia said...

Iduri du, Josu, duzula arrazoi gehiago ezi nik uste nuena zenuela zeren aurkitu dut hau azkenean

[Glosario

Entrada, entrega, posteo o asiento: la unidad de publicación de una bitácora. En inglés se le llama "post" o "entry".]

(http://es.wikipedia.org/wiki/Blog)

txabi said...

Agur adixkide aspaldikoak.

Hahahaha. Oso elesta interesgarria eta laketgarria egiten ari zirae......SPOT, POST, STOP....."markatzen dau numerua".
Bena ez düzüe ahaztü, Lekitxon....lekitxarrakaz erabiltzen diae, eta erranaldi horrek, egoera arrunta doi-doia deskribatzen dikela, uste diat. Goraintziak oroentako.

Erramun Gerrikagoitia said...

Txabi, agur eta ongi etorri.

Nola bait dakizu inglesa guk baino hobeki nahi dizut galdetu ea inglesez ez den erabilten (ere) spot hitza blogetan denean izkiriatzen, batera kin post hitza. Biak erabilten al dira, post eta baita spot? Ni baiezkoan nago eta nengoen ere.

Nahi duzularik ihardetsi. Zain zure arrapostuaren.