Saturday, October 01, 2011

Phrase subordinatuak kin anaphorikoak

Ba dagoz phraseak zein dira phrase simpleak edo prinzipalak baina baita dagoz phrase simple edo prinzipalak kin barruan phrase subordinatuak zeintzu gehitzen dute zeozer buruz esandakoa an phrase prinzipal edo simplea.

Halan ikusten dugu hau titularra (Gara egunkaria, Euskal Herria, zapatua 1 urria 2011, ganik Arantxa Manterola | Baiona) non ahal dugu irakurri

Europako Auzitegira joko du DNA laginak emateari uko egin zion Aizager laborariak

hor goiko titular hori da phrase bat duena barruan phrase subordinatu bat. Kentzen bagendu subordinatua geratzen litzateke soilik phrase prinzipal simplea, holan

Europako Auzitegira joko du Aizager laborariak


 baina nola asko edo irakurle gehienek ez dakiketen nor da delako Aizager laboraria zaio sartu phrase subordinatu bat argitu edo explikatu nahirik nor da hain Aizager laborari delakoa delarik geratzen orduan informationea hobeto -esanik minimoli nor da Aizager- nola ere agertu bait da prensan, Garan.

Europako Auzitegira joko du DNA laginak emateari uko egin zion Aizager laborariak

 Baina phrase datorren prinzipal honek falta luke explikatzea nor da Aizager

Europako Auzitegira joko du Aizager laborariak

 eta zer normalagorik explikatzea -ahal balitz eta bai ahal da- nor da Aizager laboraria ondoren aipatu Aizager laboraria, honelatsu

Europako Auzitegira joko du Aizager laborariak zeinek DNA laginak emateari uko egin zion

edo ere (niretzat hobeto informativoki)

Europako Auzitegira joko du Aizager laborariak zeinek uko egin zion DNA laginak emateari 

edo

Europako Auzitegira joko du Aizager laborariak zeinek uko egin zion emateari DNA laginak


Esan edo pensatu ahal du norbaitek ezen hau analysia titulatzen dela "Phrase subordinatuak kin anaphorikoak" eta ea zer demonio diren anaphorikoak. Ba, hemen anaphorikoa da "zeinek ..." anaphorikoa edo markadorea avisatzeko zeozer datorrela gehigarri lehenago esandakoaren. Hementxe dago zer da anaphorikoa hartua tik Online Etymology Dictionary

anaphora Look up anaphora at Dictionary.com
repetition of a word or phrase in successive clauses, 1580s, from Latin, from Gk. anaphora "reference," lit. "a carrying back," from anapherein "to carry back, to bring up," from ana "back" (see ana-) + pherein "to bear" (see infer).

Amaitzeko gogora ekarri ze ba duela hemen zer pensaturik pensa nahi lezanak. Guzia ez da kurrukurru jotea euskararen alde deus gogoetatu eta reflexionatu gabe buruz geure praxia, praxia e gure euskara darabilguna edo erabili ahal genukeena.
No comments: