Wednesday, October 12, 2011

Batetik quantitativoki eta bestetik qualitativoki

Hartzen bagendu phrase hau emanik hiru modu syntaktiko differentetan -hiru possibilitate syntaktiko gehien orai ikusiak egungo prensan SVO, SOV, OVS- honela litzateke

Vatikanoak kondemnatzen du euthanasia 

edo

Vatikanoak euthanasia kondemnatzen du 

edo

Euthanasia kondemnatzen du Vatikanoak 

Ba dira forma possible gehiago ere, kalkulatu hiru elementuen kombinatoriak eta ikusten da direla possible 9 resultatu baina guk ditugu hiru soil estudiatuko, komparatuko.

Nekez ukatu ahalko da ze hiru aukera horietan dagoenik differentziarik an informationea quantitativoki zeren guzietan ematen da informatione neurri, kantitate berbera; ez delarik ematen informatione gehiago batean ezenez beste bietan.

Diskutitzeko litzatekeena da ea qualitativoki informationea den differentea, baina beti da difikultosoago neurtzea qualitatea ezi neurtzea quantitatea. Neurtzea quantitatea da subjektivoago -ez delarik hori konzeptu negativo bat- ezenez neurtzea quantitatea.Qualitatea da hurbilago esentzietatik, tik mundu difuso eta aldartetsua eta ambivalente eta dilemmatsua.
5 comments:

Josu Lavin said...

Vatikanoak kondemnatzen du euthanasia

= El Vaticano condena la eutanasia

Vatikanoak euthanasia kondemnatzen du

= El Vaticano la eutanasia la condena

Euthanasia kondemnatzen du Vatikanoak

=La eutanasia es condenada por el Vaticano

Josu Lavin said...

Kaixo,

Bai, Erramun, POST da forma zuzena.
Oraingo post-ean beste zuzenketa ñimiño bat egin behar duzu:

QUANTIVOKI > QUANTITATIVOKI

Beste adibide bat:

NIK IKUSTEN DITUT ETXEAK

=Yo veo las casas

Enetako, berdin zuzena litzateke honela:

NIK IKUSTEN DUT ETXEAK

Bestetik:

NIK ETXEAK IKUSTEN DITUT

=Yo las casas las veo

Arraroa da zuretako azken hau erdaraz? Enetakotz, ez.

Adeitsuki

Erramun Gerrikagoitia said...

Eskerrak Josu. Holan geratzen da hobeto, txukun eta txairoago, zuzendurik ki quantitativoki forma korrektua an titulua (ezin topaturik ibili naiz textu barruan).

Baita hobetu dut syntaktikoki zeren nuena

", baina neurtzea qualitatea beti da difikultosoago ezi neurtzea quantitatea."

ipini dut

", baina beti da difikultosoago neurtzea qualitatea ezi neurtzea quantitatea.".

Zuk hartzen al duzu hobekotzat begira irakurlea' bigarren aukerá? Zer duzu hortaz pensatzen edo esatekorik?

Josu Lavin said...

", baina beti da difikultosoago neurtzea qualitatea ezi neurtzea quantitatea.".

==>>

baina beti da difikultosoago neurtzea qualitatea ezi quantitatea

Bigarren "neurtzea" ez da beharrezko.

Erramun Gerrikagoitia said...

Ez, ba dakit eta ba nekien ez zela beharrezko -ipintzea reiterativoki beharrezko- baina nahi izan dut ipini nola emphatizatzaile.

Tira, ba noa behi zuriaren tripara, gau on.