Monday, December 28, 2015

Possibilitate possiblea, informativoqui

Ziur nago ni ze ascotan noiz behar dugun izquiriatu edo redactatu zerbait euscaraz dugula gutitan, lar gutitan pensatzen ze ba dagoela forma edo possibilitate bat baino guehiago hori mezua (titulu, phrase, ...) redactatzeco. Halan egun ikusiric hau titularra

Sakabaketak ezin duela gehiago iraun aldarrikatu dute Martutenen 
(Gara, astelehena 28 abendua 2015, 10 or) 

pensatu dut izan ahal zela hori titularra yago informativoa holan

Martutenen aldarrikatu dute ze sakabanaketak ezin duela iraun gehiago 


edo ere bestalde beste exemplu honan

Irakeko Armada suntsitutako Ramadi hirira sartu da azkenean 
(Gara, astelehena 28 abendua 2015, lehen or) 

Irakeko Armada sartu da suntsitutako Ramadi hirira azkenean 

Noizbait beharco duquegu hasi gogoetatzen buruz honaco auquera differenteac an ranking informativoa. Ranking hortan auquera batzuc dira evidentequi yago informativoac noiz besteac dira gutiago onac informatzeco iracurlea.

2 comments:

Adolfo Arejita Oñarte-Echebarria said...

Erramun,

Bigarren esaldiarentzat proposatzen duzun ordenaz guztiz bat nator.
Lehenengoan aukera biak dira onargarri.
Itaun bat: mendeko konpletibo guztien hasierarako proposatzen duzu ZE aurre-hitz menderagailua? Aukeran ondo ikusten dut, baina beti-beti ere kantsagarri, ezta?

Erramun Gerrikagoitia said...

Adolfo, plazer bat da hemen zu ikustea aguertzen zure oppinionea. Esquerrac. Mintzatzen zara buruz onargarri conceptua. Hara, nire irudico, casu biac dira onargarriac edo correctuac baina -eta ni hortara nator ia bethi- auquera syntactico batzuc dira hobeac eta ondorioz halabeharrez besteac, zeinac ere dira correctoac, dira gutiago onac beguiraric qualitate informativoa. Hori da niretzat affaira bai casu bi hauetan nola ere beste ascotan noiz bait ditut criticatu (edo gogoetatu) beste titular eta phrase asco.

Galdetzen didazu ea ZE particula proposatzen dudan nola prepositione subordinatua an subordinatu completivo guziac. Hara, Adolfo (lagun eta academico) nic orain nagoelaric nagoen adinean eta ere lehenago, esango nuque ezen bethi nire activitate euscalzale guzian, ez dudala proposatu deus concreturic ezpaze dut izquiriatzen neure modu propian zeina bait da ahal dudan onena, besteric ez. Besteec, beste euscalzaleec eta zuoc academicooc, Academiac, beharco duzue gogoetatu hortaz eta ere hartaz, guziaz relationatua kin euscara hobea, bide emanez, nire ustez, experimentuei eguiten direnei hobebeharrez gainditzeco "mentsac".

Casuraco, nire ustez, libre egon beharco luque izan -ez daquit dagoen ala ez theoricoqui baina bai esango nuque praxian de facto "debecatua"- (gaberic boligrapho gorric) izquiriatzea (kin edo gabe ZE particulea)

edo
Martutenen aldarrikatu dute ze sakabanaketak ezin duela iraun gehiago
edo
Martutenen aldarrikatu dute sakabanaketak ezin duela iraun gehiago

Berba batean nahi nuqueena, nahi dudana da bidea iriquitzen conventzimentuz (conventzimenduz?), artean gu, eta principalqui artean mass mediacoac, ...