Saturday, May 17, 2014

Laburrean ere -informativoqui- hobea

Dudalaric iracurtzen photo baten peco textuttoa dioela buruz photoco aizcolaria (Gara, zapatua 17 maiatza 2014)

Ugaitz Mugartzak finalean sartzeko aukerak izango ditu 

zait ethorten gogora ezen hori textua -textuttoa- da informativoqui ontzat hartzeco moducoa edo valeco baina baita -eta hori da funtsa orai- hobegarria edo aisa hobetu litequeena, nola ja esana dugun informativoqui' beguiraric iracurlea. Hola litzateque beste auquera hori

Ugaitz Mugartzak aukerak izango ditu sartzeko finalean 

(finalean sartzeko da gutiago informativoa arguiqui)

Dudaric ez dago ze redactore bakoitzac -persona bakoitzac- behar du bere libertatea erabiltzeco hizcuntza bere gogara baina horrec ez du edo duque kentzen ere ahal direla eta behar liratequela -behintzat theoricoqui- analysatu, aztertu eta harrotu commentarioac buruz qualitate -eta ez soil quantitate- communicativoa hon textuac izan luze edo labur nola titularrac an prensa izquiriatua.


No comments: