Saturday, May 26, 2012

Beharko da hobetu, bestela jai

Iñaki Rodaballo, pintxoak 
eliteko sukaldaritzara 
eraman dituen gizona 

Gara, Sukaldaritza suplementua, maiatza 2012.

Observa zagun zer distantzia -zein distantzia lar handia, gainera ahal lukeela izan ezereza edo kontiguoa- artean lehenengo Iñaki Rodaballo eta azkeneko gizona. Dudarik ez dago, duda txikerrenik ere ez dago ze irakurleak behar ditu lotu nahitaez hasierako Iñaki Rodaballo eta ezkeneko gizona, dela konszienteki edo inkonszienteki edo nolabait edo nolabaitki. Zeren bestela ez luke ulertuko mezuak dakarrena.

Izan ahal zen ere mezua -beti ere hobetze aldera-

Iñaki Rodaballo gizona zeinak eraman dituen pintxoak eliteko sukaldaritzara.

Edo ere

Iñaki Rodaballo gizona zeinak eraman dituen eliteko sukaldaritzara pintxoak 

Berba batean mezua da: Iñaki Rodaballo ... gizona. Edo Iñaki Rodaballo gizona ...

Aisa eta erraz ahal zen omititu ere gizona ipintzea zeren doalarik ondoren Iñaki Rodaballo ez luke behar derrigorrez gizona ipintzea zeren ba dakigu ze Iñaki izeneko bat dela gizona eta ez emakumea. Halan

Iñaki Rodaballo zeinak eraman dituen pintxoak eliteko sukaldaritzara.

edo

Iñaki Rodaballo zeinak eraman dituen eliteko sukaldaritzara pintxoak.

3 comments:

Josu Lavin said...

Iñaki Rodaballo, pintxoak
eliteko sukaldaritzara
eraman dituen gizona

Gaztelaniaz:

Iñaki Rodaballo, el hombre que ha llevado los pinchos a la cocina de élite

Euscaraz:
Iñaki Rodaballo, guiçona ceinec eraman baititu pinchoac eliteco sucaldaritçara

guiçona ceinec... = el hombre que...

guiçona ceinac... = el hombre el cual...

Josu Lavin said...

Erramun,

Çu ez çara conturatcen ecen honec:

"Iñaki Rodaballo zeinak eraman dituen eliteko sukaldaritzara pintxoak" = "Iñaki Rodaballo zeinak eraman dituen pintxoak eliteko sukaldaritzara."

oso gaizqui emaiten duela belharrian?

Eta berdin bere gaztelaniazco itçulpenac ere?:

"Iñaki Rodaballo el cual ha llevado los pinchos a la cocina de elite"

Erramun Gerrikagoitia said...

Konturatzen edo ohartzen naiz ohartzen naizenaz. Ohartu nintzena da eta nuena salatu -uste dut justuki- da ze zela nahiko asko desegokia titularra. Gero, nire hautu syntaktiko alternativoa ere, zergatik ez?, ez zatekeen optimoa eta onena informativoki, seguruenez.

Salatu nuen hau titularra:

"Iñaki Rodaballo, pintxoak eliteko sukaldaritzara eraman dituen gizona".