Saturday, June 02, 2012

Ertzantzak persekutatu euskara


Ertzantzak persekutatu euskara

Ertzantzaren kontrol alkoholemiarena (Ondarroa, zapatua 2 ekaina, 20:10) . Eskatzerakoan ertzain batek erdaraz dokumentazioa diot erantzuten euskaraz ze nahi dudala egin deistan euskaraz. Deust berak esaten nik ahal dudala egin euskaraz eta berak deustala erantzungo niri erdaraz, zeren Euskararen Legearen arabera nik bai dudala zuzena mintzatzeko euskaraz baina berak ere berdinki -lege horren babespean- berdin duela zuzena mintzatzeko niri erdaraz. Halan diskutitzen dugu biok (nik euskaraz, berak erdaraz) tinko bakoitza geure eretxian. Diost berak niri ez dudala ezagutzen legea eta nik arrapostu berari ezen berak ez duela ezagutzen legea.

Azkenean dator nigana ertzain bat zaidana mintzatzen euskaraz nahiko ongi (nahiz berak esan ez dakiela euskaraz ongi). Egiten dugu kontrol tramital guztia euskaraz, erakutsiz papel guztiak. Baina besteak -lehenengokoak- diost, alboz, nauela multatuko.

Egiten dugu kontrol alkoholarena eta agertzen da dudala alkohol zero. Baina esaten zait itxaroteko baina barruan automobilaren. Ondoren itxaron ordu lauren inguru itzultzen zait dokumentazioa eta gainera ere multa bat. Zeren aurreko matrikulako kolorea ez da garbi eta indartsua. Duelako intensitatea apaldu eguzkiak, euriak, haizeak, aireak, urteek, … nik gabe egin han -aurreko matrikulan- ezelango intervenziorik inoiz. Ertzainak -lehenengo ertzain delakoak- duelarik izkiriatu impreso bilinguean erdara hutsez ze “totalmente borrado”. Zeina ez da egia zeren nornahik ahal du erraz -eta ezelango impedimentu visual barik- irakurri han dakarrena.  

Amaitzeko, galdetu ea hori ez da mendekua. Mendekatzea euskaldunak eta persekutatzea euskara. Bestetik, ez al dute funzionarioek ezagutu behar legea, ibili barik esaten gezurrak temosoki? Aplika dezatela, behintzat, legea funzionarioek, ertzaintzak, ertzainek. Jakin bezate ze euskara dela exigiblea legalki.


Erramun Gerrikagoitia
Zapatua 2 ekaina 2012
Lekeitio

No comments: