Monday, June 03, 2013

Total indudablequi yago informativoa

Dudalaric iracurri hau titularra buruz aizkolarien Urrezko Txapelketea non izan bait da irabazle Floren Nazabal (Gara, 21 or, astelehena 3 ekaina 2013)

Floren Nazabalek onena zein den argi eta garbi utzi du

ethorri zait gogora puntuan ze ahal da hobetu hori titularra beste forma hontara

Floren Nazabalek argi eta garbi utzi du  zein den onena

Izan liteque norbait, nola lehenagocoan Anton Mari ihurretarra, eretchico diona honelatsuco commentarioei direla chorradac. Holacoei, nola Anton Mari-ri, escatuco nieque explicatzea non dagoen chorradea edo chorradatasuna edo chorradaqueria.

Ez al da bigarren textua informativoqui auquera ascoz hobea? Norc uste du besteric eta zergatic? Ez al da total diaphanoqui yago informativoa?

2 comments:

Anonymous said...

Otalora jaunaren arrapostuaren zain gaude denok. Ikusiko dugua?

Xabier Erroteta

Erramun Gerrikagoitia said...

Nire lagun eta ezagun R... B...-ac bidali zidan mezu hau

Aupa Erramun: irakurri dxoatazak hire oharrak. Badakik gure Herrian bakoitzak bere hizkuntza daroagula... hizkuntza hobetezeko asmoagaz, baina bakoitzak berea dala onena uste dxoagu... !!!

Aurrera Erramun


hori iracurriric erantzun nuen R... B...-ri hauxe

R...

direlaco bi phraseoc nic ikusten joazac ondo eta correctu zeintzuoc ez duten akatsic grammaticalqui baina ostera informativoqui ikusten joat bigarrena dela hobea bethi ere informativoqui edo communicativoqui. Aparte correctutasuna' hic ez al doc ikusten bata informativoagoa ezi bestea? Berba batean dela hobea bat plano periodisticoan, sartu baric diren correctu zeren biac dituc esango nuque bendin eta total correctu. Zelan doc ikusten hic R... hori gradu edo ranking communicativoarena?

Floren Nazabalek onena zein den argi eta garbi utzi du

eta

Floren Nazabalek argi eta garbi utzi du zein den onena

Erramun
martitzena 4 maiatza 2013
Lekeitio


Dirudienez R...-c ez du izan astiric erantzuteco edo gogoric, baliteque biac ere. Edozelan ere aguertu du bere aburua labur eta ez asco zehaztua zeina da deus baino haboroxeago. Nire aldetic esquerrac R...-ri.