Friday, June 07, 2013

Ulertzen al da gaberic anhitz gogoetatu?

Guztiz argui eta clarua da ze prensa dela izquiriatzen -redactatzen- tzat gentea, edozeinentzat baina ez tzat  multzo specializatu bat non behar da nivel minimun bat ulertzeco izquiriatua' beraz behar du productuac izan iracurria -ulertua- ganic edozein, ganic pululua. Hau preambulottoa dut izquiriatu zeren naiz aurquitu kin ondoco titularra
(Gara, 11 or, eguena 7 ekaina 2013)
Hizkuntza gutxituak irakaskuntza elebidunean ikasi eta irakasteko aukera legez onartu dute diputatuek
Titulu horrec asco du hobetzeco informativoqui eta gainera da hori lortzen gainera arras simplequi. Baina sartu gaberic aurquitzen direlaco possibilitateoc dut errepicatuco hemengo goico titulua: Ulertzen al da gaberic anhitz gogoetatu?

No comments: