Friday, September 01, 2006

Behintzat errazago bai (eta beste formara gaitzago!)

Ba dut lagun on bat -ha professore universitario G. P.- zein ez dut ikusiko harik urriaren azkenak eta nahi diodalarik egin konsulta bat buruz mundua hon internet' dut pensatu eta erabaki ze sartzea avisu bat an neure agenda elektronikoa, ahaztu ez dakidan konsultea.

Eta sartu dut notea modu hontara, mudu naturalean (niretzat jada natural den moduan):

  • galdetu nola sartu an gmail tik beste lagun baten etxeko ordenadorea

Gero ari nintzela pensaketan dut pensatu ze hori mezua tzat nire assessore G. P.' nola izkiritzen litzateke modu traditionalean euskaraz eta hara hori modua:

  • galdetu nola sartu gmailen beste lagun baten etxeko ordenadoretik

Komparaturik bi mezuak ikusten dut diaphanoki ze lehenengo versionea da hobea, effektivoagoa aldetik informatu -ongi eta klarki informatu eta ahal delarik fite eta neke gabe- ezi bigarren versionea. Nor atrevitzen litzateke hori rebatitzera -ez soil, horregatio, ukatzera- ze argudiorik eta arrazoi razonaturik balu litzateke eskertzekoa, anitz eskertzekoa.

Non dagoz arrazoi razonatu horiek? Betoz!, zorionean.

Patras (Grezia)

Barikua 1 iraila 2006

No comments: