Monday, September 30, 2013

Auquera (berri possible) caltegarriac?

Dudalaric iracurri hau titularra (ikusi hemen, ganic Koldo Landaluze, critico cinematographoa)

  • De la saludable amoralidad de Ozon, al paseo estelar de "Gravity"

  • De ..................................................., al .............................................


ethorri zait gogora nola eman ahal guenuque hori euscaraz. Uste dut ez datequeela lan arras erraza eta hortacoz zait gogoratu ez legoqueela tcharrena jotea auquera experimental berrietara nahiz compondu edo leundu handicap horiec.

  • Ti .................................................., ki ........................................... 

Ari direnac itzultzen textuac zer ahal dute commentatu buruz holaco auquera possible -momentuz- heterodoxoac edo "condemnagarriac"?

No comments: