Friday, October 04, 2013

Aiphuac behar dan lez, litteralqui

Ezein personaren aiphua denean aguertzen da adierazten hori aiphu hori artean cacotchac, nahiric adierazi horrequin cacotch horiec' dela hainec esanico edo izquiriaturico esaldia gaberic guehitu edo cambiatu ezer.

Halan dut iracurtzen prensan ze hac Barcelonaco sortzaile gazte honec (Liliana Torres, "Family Tour" filmeco zuzendaria) du adierazten

"Filmen xarma norberarekin zerikusia duten pertsonaiak aurkitzea da" 

Nola dudan nic supposatzen ze hori aiphua ez du esan xuxenqui euscaraz dut hartzen tzat original delacoaren traductione.

Baina originala ez ahal zegoen edo zegoqueen hurbilago beste forma hauetaric batetic?

  • "Filmen xarma da norberarekin zerikusia duten pertsonaiak aurkitzea"
edo
  • "Filmen xarma da aurkitzea norberarekin zerikusia duten pertsonaiak" 
edo 
  • "Filmen xarma da aurkitzea pertsonaiak norberarekin zerikusia dutenak"
edo
  • "Filmen xarma da aurkitzea pertsonaiak dutenak norberarekin zerikusia" 
edo
  • "Filmen xarma da aurkitzea pertsonaiak dutenak zerikusia norberarekin" 

Neure ustez auquera differente guzi horietaric dagoena gutien hurbil tik delaco edo hain originala (catalan, gaztelania, frantzes, ingles, ...) da eguertu dutena euscal prensan. Daigun comparatu lehena eta azquena -gogoan izanic izan datequeen originla-
"Filmen xarma norberarekin zerikusia duten pertsonaiak aurkitzea da"
"Filmen xarma da aurkitzea pertsonaiak dutenak zerikusia norberarekin" 
Ba al dago differentziaric, mezuaren aldetic? Zembateraino dago traductorearen escu aiphuac nehorenac?, moldatzeco norbere gustu personalen casa? 

2 comments:

Anonymous said...

Zergatik ez dira irakasten gauz hauek Kazetaritza Unibertsitatean? Milesker, Maixu Erramun

Erramun Gerrikagoitia said...

Esquerrac andere edo jaun Anonymous hori. Bestetic, tcharto ez legoque nahi luenac ez aguertu hemen blogean bere izen eguiazcoa auquera baleza anonymo bat gutiago anonymoa ezi Anonymous, hori gu guzion oneraco.

Esan ere ba zaidala heldu mudu personalean ondocoa, ezen

Zen esateko bakarrik, asko gustatu zaidala hire azken artikulua, benetan argitzen duen horietakoa,irakasten dutenak. Zergatik ez duk bidaltzen BERRIAra? Edo GARAra? e.a.Berriro esango diat, aparta. Zorionak.

eta hemen beheraxago nic dudana ihardetsi berari

esquerrac hire hitzac gatic lehenengo. Aitzitic dioanaz buruz bidali Berria-ra edo Gara-ra ez dic benetan valio zeren heltzen zaie mezua bitartez nire lista collectivoco mezua.  Gainera nahi duen euscalzalearentzat nire blogeco mezuac dituc aguertzen -automaticoqui bethi- Aurki-n non sartu ahal haizen hi ere nahi bahu behitzat ikusteco hori hola dela (aurki.com).

Pasatzen dena, nire ustez, duc ez dutela hartu nahi bide communicativo hori non sar balitez beharco luquete heldu apurtzera zembat mytho zeintzuetan dagozen harrapatuac eta gainera gustura, ez baldin bada ere osoqui convencituac batez ere ikusiz resultatuac ezen zembat saltzen da euscarazco prensa.