Tuesday, October 15, 2013

Comparaqueta syntactico symmetricoa artean hizcuntzac

Nola esaten bait dut tituluan dut ekartzen hona titularrac -edenticoac respectuz mezua- baina batean an euscara eta bestea an gaztelania intentionearequin daigun compara structura syntatcticoac eta ikusi ondorioz zer duten escaintzen iracurleari -euscaldunari edo erdaldunari- informativoqui edo ranking informativoan respectuz qualitatea hon mezua.

Hemen lehenic euscarazcoa (Gara, martitzena 15 urria 2013)
Laguntzak araudia bete behar duela adierazi dio Urkulluk Mondragoni
eta hemen beheraxeago gaztelaniazcoa (Gara, martitzena 15 urria 2013)
Urkullu avisa a Mondaron que su ayuda debe respetar el marco legal
Azquenean hemen informationea zathica, segmentu informativoz' segmentu informativo.

Urkullu

Urkullu avisa

Urkullu avisa a Mondaron 

Urkullu avisa a Mondaron que 

Urkullu avisa a Mondaron que su ayuda 

Urkullu avisa a Mondaron que su ayuda debe respetar 

Urkullu avisa a Mondaron que su ayuda debe respetar el marco legal

2 comments:

Anonymous said...

Zure disektionea biribiltzeko, zuk egin gauza bera aginen dut nik orain euskarazko perpausarekin:

Laguntzak (zer?)
araudia (zer?)
bete behar duela (nork zer?)
adierazi dio (nork nori?)
Urkulluk Mondragoni (mmm..., capitto.)


Ikusten duzunez, gaztelerazko perpausan textua irakurri arau incognitak urratsez urrats sistematikoki eta sekuentzia jarraituan argitzen diren bezala, euskarazko perpausan galderak eta incognitak METATU baizik ez dira egiten textuan aintzinatu ahala, halako moldez non behin osorik irakurtu ondoan baizik ez bailara kapable sekuentzia osoari nolabaiteko zentzua emaiteko.

Burua duenak hausnart beza.

Zure,

Xabier Erroteta.

Erramun Gerrikagoitia said...

Nic erran ahal nuqueena seguituz zuc diozuna auquenean, Erroteta, da ze dirudiela dagoela buru -dun guti haunartzeco eta ausardia -dunic gutiago.