Wednesday, October 30, 2013

Comparaqueta structural syntacticoa an verbo periphrasticoac

Ba' daquit ze titulua dela luzea edo batzuentzat izateco titulua lar luzea baina halere nago conforme kin hori titulua ezen Comparaqueta structural syntacticoa an verbo periphrasticoac. Goazen ba aurrera.

Dudaric ez dago ze verbo baten forma periphrasticoa dela unitate bat, unitate conceptual bat zeina, neure ustez, ez da comeni aldentzea bi parteac elkarren gandic. Noiz bi parteac hon verbo periphrasticoa doazen elkarren ondoan da ulertzeco -iracurleac- ascoz aisago, baina non aitzitic noiz parteac doazen elkarren ganic urrun da ulertzeco -hori unitiate verbala- ascoz nequezagoa.

Halan iracurri ahal dugu -zorionez, respectuz structura syntacticoa- gaurco Berria-co lehen noticia hau

Mondragonek ez du asmorik Fagorren berregituratzea diruz laguntzeko 

edo informaticoago 

Mondragonek ez du asmorik diruz laguntzeko Fagorren berregituratzea 

edo 

Mondragonek ez du asmorik diruz laguntzeko berregituratzea Fagorrena

non izan balu hautsi verbo periphrasticoa -ez du asmoric- nola sarri edo lar sarri dugun ikusten hori titularra zatequeen aguertuco honelaxe
Mondragonek ez du Fagorren berregituratzea diruz laguntzeko asmorik 
Ostera, ikusteco contrastea eta desegoquitasuna hon hautsi verbo periphrasticoa hemen dugu egun bereco beste adibide edo paradigma bat an Gara. Hemen
Ertzantzaren arazo gehienak ez dira antolaketa moldatuz zuzenduko 
non informatione berber hori kin verboa atchequiz osiric -ezen apurtu edo hautsi gabe- litzeteque honela
Ertzantzaren arazo gehienak ez dira zuzenduko antolaketa moldatuz 

Daigun amaitzeco ikusi bi bicoteoc elkarren ondoan hobequi observatzeco qualitate informativo bakoitzarena


lehenengo Berriatic harturicoa

Mondragonek ez du asmorik Fagorren berregituratzea diruz laguntzeko 

Mondragonek ez du Fagorren berregituratzea diruz laguntzeko asmorik


eta bigarrenic hartua Gara-tic 

Ertzantzaren arazo gehienak ez dira antolaketa moldatuz zuzenduko 

Ertzantzaren arazo gehienak ez dira zuzenduko antolaketa moldatuz 

Ez al da ona gogoeta eguitea buruz qualitate informativoa casu bakoitzean? Zer lekarquioque bakoitzari horren observationeac? Libre al gara baina observatzeco ala behar othe dugu hain baimenen bat hain delaco haina ganic izateco libre dezagun izan zuzena emaiteco eta eguiteco juzgu propioa?. Viva libertatea!

1 comment:

Erramun Gerrikagoitia said...

Gaurco -eguena 31 urria- Berria-ren titular nagusia da

Mondragonek ez du bideragarri ikusten Fagor