Thursday, September 05, 2013

Hobetzeco asmoz informationea

Photo batean non aguiri dira bi pelotari, ikusten da gorriz veztitua Mikel Beroiz uhartearra. Non azpian photoaren iracurri ahal da hau


Mikel Beroiz da aurtengo udan finalik gehien jokatu duen pilotaria. 

Zembaitentzat hori textua date guziz norrmala baina nire eretchian da lar difizila eta guti informativoa. Hobetu nahiric mezua informativoqui eta emanic bide ki reflexine syntacticoa izan ahal zen ere honelatsu

Mikel Beroiz da pelotaria jocatu duena finalic gehien aurtengo udan.

Zer zaizue iruditzen hobecuntzea, hobecuntza informativoagoa.

1 comment:

Anonymous said...

Lehen testua kostatzen da asko ulertzea. Bigarrena, aldiz, esfortzu handi gabe ahal da leitu.
Halaxe da,
Mendi