Tuesday, August 05, 2008

Kompara zagun kommunikativoki

Informatu edo ere berba egin ahal da kommunikativoago edo baldresago' izanik modu bat hobea evidenteki ezi bestea. Trauskil eta baldar eta trakets expresatzen denari ulertzen zaio nekez edo behintzat nekezago ezi berba egiten duenari klaru eta zuzen.

Nahi lukeenak kompara dezala kasurako gaurko editorial baten titularra (Gara, editoriala, martitzena 5 agorrila 2008):

Segurtasuna kontrol sozialerako aitzakia gisa

kin beste possibilitate ondoko hau:

Segurtasuna nola aitzakia kontrol sozialerako

Zer da ondorioztatu ahal dena komparaketa kommunikativo hortatik? Deus? Zeozer? Agian zerbait?

6 comments:

Erramun Gerrikagoitia said...

Kommentario hau igorri dit Bittor Higalgok neuri personalki ze ezin izan du sartu kommentarioa berak zuzenki blogean; nik ez dut ulertzen zer eragozpen egon ahal da hortarako. Diost ere argiteratzeko neuk baldin nahi badut.

Beraz, hemen doa kommentarioa hon Viktor Hidalgo:

IRUZKINA

Bai. Lehena euskera dek. Bigarena ere bai "Segurtasuna nola aitzakia kontrol sozialerako", ulertu ezkero "nola" "eta" juntagailu gisa edo, "segurtasuna eta aitzakia kontrol sozialerako". Baina ez dek nahiko, Erramun, bigarrena lehenaren ordain eman, ez baitek hala ulertzen euskeraz, ezta?

Ondo izan

Bittor

Erramun Gerrikagoitia said...

Irakurri dut, Bittor, zure kommentarioa baina ez dut ulertzen, darabilzun argudioa. Nahi nuke bada argitu daizun diozuna zeren guziontzat on litzateke jakitea xuxen zer diozun.

Zure argitasunaren esperoan, Bittor Hidalgo. Izan ongi.

Anonymous said...

Nik hirea irakurrita ulertzen diat, ulertuko nukeen bezala segidakoa esaldia: ZUK NOLA NIK, hau da, ZUK NAHI(Z) NIK, ...

SEGURTASUNA NOLA AITZAKIA = SEGURTASUNA ZEIN AITZAKIA

Capito?

Baina orain ere etzidak uzten iruzkina bidaltzen hire sistemak. Username eta password eskatzen zidak

Erramun Gerrikagoitia said...

Ba, Bittor, oraikoan sartu zara blogean eginik zeure kommentarioa. Nola oraikoan' sartu ahal zara besteetan ere nahi duzularik.

Ulertu dut orai esan duzuna, eskerrak.

Egia diozu, Bittor, ze ulertu ahal da hau esaldia

Segurtasuna nola aitzakia kontrol sozialerako

equivalentetsu nola besta hau zein zuk duzun aipatu

Segurtasuna zein aitzakia kontrol sozialerako

[Bidanabar esan, Bittor, ze eskertzekoa litzatekeela skribitzea osorik esaldiak zeren bait da hobeto ulertzeko eta komparatzeko qualitate informativoa eta ere zeren dira arras llaburrak. Skribitu ordez segurtasuna nola aitzakia skribitu osorik segurtasuna nola aitzakia kontrol sozialerako.]

Esan nahi dut ze ez da hori modu bakarra ulertzeko segurtasuna nola aitzakia kontrol sozialerako baizik ze ulertu ahal da ere ederki nola segurtasuna aitzakia lez kontrol sozialerako. Ez ahal dira equivalenteak bi esaldi hauek:

== segurtasuna nola aitzakia kontrol sozialerako

eta

== segurtasuna aitzakia lez kontrol sozialerako

Zer duzu uste Bittor?

Gehitu nahi dut ere ze tzat

Segurtasuna kontrol sozialerako aitzakia gisa (prensan agertua)

ikusten dut orai egokiago beste possibilitate edo modu hau

Segurtasuna aitzakia gisa kontrol sozialerako

Berba batean ze dagozela aukera batzuk direnak egokiagoak, informativoagoak ezi beste batzuk direla patalagoak informativoki.

Ezer gehitzekorik bazendu, Bittor, zain naukazu, gauzkazu.

Gilen said...

- Segurtasuna aitzakia gisa kontrol sozialerako,

argiago lizate agian usaturik arrastá:

- Segurtasuna' aitzakia gisa kontrol sozialerako.

Eta galdera bat:

- Segurtasuna nola aitzakia kontrol sozialerako

esaldiak funkziona dezantzat Bittorrek dioen legez (nola Bittorrek dioen?), ez al luke behar aurretik HALA bat?

- Hala segurtasuna nola aitzakia kontrol sozialerako

Erramun Gerrikagoitia said...

Dudarik ez dago ze batzutan behintzat' mesede handia dakarrela komma garaiak (edo nola diozun zuk Gilen' arrasták edo arrasteak). Niretzat da hori rekursoa arras valiagarria eta mesedeko.

Bestetik behintzat niretzat argi dago ze da argiagoa edo behintzat explizitoagoa diogun zentzu hortan hau lehenengoa

- Hala segurtasuna nola aitzakia kontrol sozialerako

ezi beste hau bigarrena

- Segurtasuna nola aitzakia kontrol sozialerako

Zer uste daroan Bittorrek beharko du argitu berak personalki, baina hori da nire eretxia.