Saturday, June 28, 2008

Subversibo edo subbertsibo?

Irakurri dut kommentarioa ganik Gabirel Ezkurdia zein dago skribiturik euskara normal batean baina agertzen da supituki blast uste gabean hau hitza

subversivo

ordez agertu subbertsibo. Antza denez iruditu zaio autoreari forma lar demasa hori hon "normal", reglamentarioa edo reglamentatua. Gainera, ba liteke, galtzen du ere qualitate informativoa.

Ni seguru nago ze informativoki ere da yago effektivoa subversivo ezi subbertsibo.

Zer luke esatekorik esaterako akademiko Innaki Irazabalbeitiak zeinek hobesten du espontsor. Antza orthographiak (ortho + graphia, marrazketa + egokia) ba duke importantziarik apur bat behintzat heldu gabe absurdoetara. Absurdo zaurigarriak dutelarik zuritzen sensibilitate kulturala euskaldunona eta ere euskara bera.

3 comments:

Gilen said...

Hara, nik ez dut sekula ikusi 'b' geminaturik euskara batuan, uste dut forma standarda lizatela "subertsibo".

Kristina said...

"Subertsibo", "iraultzaile"...

Erramun Gerrikagoitia said...

Arrotzhitzak edo ere deituak mailegu modernoak ba dute existentzia previo bat aitzin etorri euskarara. Dudarik ez dago ze subertsio edo subbertsio hitzak du forma edo existentzia previo bat an

subversio formea.

Eta eginik translitterationea edo retokea edo makillatua, zeinak agertzen du gure inkonsziente komplexuz betea tzat euskara, tik forma previo hori ematen luke

s u b v e r s i o

s u b b e r t s i o.

Hara exemplu bat hon ,logika sano illogikoa eta gainera ez dakarrena mesederik ezein. Ala ba ba dakar ezein mesederik? Zein dateke mesedea hon transormatione positivo hori?

Patra, Grezia.