Tuesday, May 01, 2007

Nork ulertu du hau titularra?

Galdetu dut goian ea nork ulertu du baina orai hemen barruan galdetuko dut gehiago ea nork ulertzen du. Ze hara zer dago (Berria, martitzena 1 maiatza 2007, or 10, harian | euskal herria):
Legez kanporatzeak ez dituela sekula hauteskunde onuren arabera neurtuko edo PSE-EEk
Nork ulertu du, nork ulertzen du? Bigarrena zenbaitek -ez horregatio ahaleginduko diren guziak- baina ondoren egin ahalegin franko. Ez al litzateke hobe -informativoki hobe eta ere diskursivoago tzat gure entelegua- beste modu possible hontan:
PSE-EEk dio ez dituela sekula neurtuko legez kanporatzeak [esan nahi bait da euskaraz, illegalizationeak] hauteskunde onuren arabera.
edo
PSE-EEk dio ez dituela sekula neurtuko illegalizationeak hauteskunde onuren arabera.
Errazago ezta? Edozeinentzat ezta? Bai ezta?

6 comments:

iparraldekoa said...

Gau on Erramun,

PSE-EEk dio ez dituela sekula neurtuko illegalizationeak hauteskunde onuren arabera.

Niretzat, esanaldi hau da ulergarriena denendako.
Ongi segi
laster arte.
Iparraldekoa

Ivan d'Etcheverry said...

Adisquideoc,

Ondoco lekuan:

http://klasikoak.wikispaces.com/space/filelist

hassi naiz editatzen 338 euscal liburu classico ORTOGRAFIA MODERNOAn.

Denac prest daduzcat eta leku honetan cargatzea berceric ez daducat.

On eguin!

Ivan Echeberrico

Erramun Gerrikagoitia said...

Ongi etorri blog hontara "Iparraldekoa". Espero dezagun ze maizago irakurriko dugu berriro ere zure izena hemen duzularik agertzen zure opinionea, apportatzen duzula zeuk ahal duzuna.

Ivan d'Etcheverry said...

PSE-EEk dio ez dituela sekula neurtuko illegalizationeak hauteskunde onuren arabera.

PSE-EEc dio ecen ez dituela neurtuco secula illegalizationeac arauera hon hautescunde onurac

Ivan hon Echeberri

Erramun Gerrikagoitia said...

Zure possibilitate hau, Josu, gustatzen zait asko baina imposiblea da, momentuz, baita nivel theorikoan.

PSE-EEc dio ecen ez dituela neurtuco secula illegalizationeac arauera hon hautescunde onurac
edo
PSE-EEk dio ezen ez dituela neurtuko sekula illegalizationeak arauera hon hauteskunde onurak

bere orthographia modernoan ere imposible zeren dauka partikula prepositivo -madarikatu- bat zein da bekatu grave eta ere mortala, bekatu inbarkagarria.

Ivan d'Etcheverry said...

Erramun adisquide preciatua,

"Hirurehun ardi zati hiru artzain berdin ehun ardi"

"Bost poltsa bider hamar goxoki berdin berrogeita hamar goxoki"

"200 euro ken 80 euro gehi 0,25 euro berdin 120,25 euro"

"hiru ber hiru berdin 27"

Ez al dira goico forma horiec erabilcen schola gucietan?

Ez al daude asmaturic, ala?

HON prepositione asmatua ez erabilcearen truc' eliminatuco al ditu "Euskaltzaindia"k asmatu dituen milaka hitz horiec?

Ala asmatzea bakar batzuen privilegioa da?

Ivan hon Echeberri