Wednesday, May 23, 2007

Sequenzialitatione konzeptuala an phrase bat

Logikoago da, normalki, kontatzean egun bateko kontakizuna hastea goizean eta horrela korrelativoki heltzea harik gaua, ez litzateke komeni, normalki' nahi ez bada emphatizatu edo nabarmendu zerbait zeozer gatik, egitea aurrera-atzerak kontakizun hortan. Era berean redaktatzerakoan phrase bat komeni da, normalki, joatena sequenzialitatione logikoan eta ez egin atzera-aurrerak edo aurrera-atzerak motivorik gabe.
Nola gagoz orai sarturik an kampaina elektorala hartu dut eskaini duten prospektu bat, zioela lehenengo paragraphoan:
Euskal Herriak gatazka konpontzeko aukera historikoa bizi du eta, une berean, bere historia hurbilean inoiz ezagututako une kritikoenaren aurrean dago, demokraziaren oinarri-oinarrizko eskubideak zalantzan baitaude: besteak beste, bozka ematearena eta hautatua izatearena. Epaitegi Konstituzional espainolak hartu berri duen erabakiak argi eta garbi adierazten duen moduan.
Logikoago, sequenzializatuago, yago logiko, yago sequenzializatua legoke holan:
Euskal Herriak bizi du aukera historikoa konpontzeko gatazkea eta, une berean, aurrean dago inoiz ezagutu duen une kritikoenean bere historia hurbilean, ze zalantzan bait daude demokraziaren oinarri-oinarrizko eskubideak: besteak beste, voza ematearena eta hautatua izatearena. Nola adierazten duen argi eta garbi Epaitegi Konstituzional espainolak hartu berri duen erabakiak.
Esaterako iruditzen zait yago logikoa eta yago sequenzializatua skribitzea hau "Euskal Herriak bizi du aukera historikoa konpontzeko gatazkea" ezi beste hau zein kausitzen dut gutiago logikoa eta yago guti sequenzializatua "Euskal Herriak gatazka konpontzeko aukera historikoa bizi du".

No comments: