Tuesday, May 15, 2007

Parez pare elkarren ondoan baina ere aurrez aurre informativoki

Batzutan ba dira phrase simpleak baina existitzen dira ere phrase komposatuak formaturik kin bi parte bat dela phrase prinzipala eta berari atxekia phrase subordinatua. Ematerakoan titularrak, nola ere edozein phrasetan, errazago izaten da redaktatzea phrase simple bat zeinak ez dauka atxekirik phrase subordinatua. Hala nola hontan (Berria, martitzena 15 maiatza 2007, or3):
  • Milioika pertsonak beren herrialdea utzi beharko dute klima aldaketaren eraginez
Esan dugun lez honako phrase simpletan non ez dago subordinadarik da aski erraza redaktatzea nahiz-eta ba dago aisago ematerik informationea irakurleari, euskal irakurle gaixoari, esaterako holan:
  • Milioika pertsonak utzi beharko dute beren herrialdea klima aldaketaren eraginez
edo
  • Milioika pertsonak utzi beharko dute beren herrialdea eraginez klima aldaketea

Baina arazoa, arazoa eta ere problemea sortzen da gehiago noiz agertzen dira phrase komposatuak kin phrase prinzipala eta datxekola bere subordinatua. Kasu hauetan behar da kontu handiagoa baldin ez badugu nahi irakurlea sartu an sofrikario komprensivoa edo sofrikario inkomprensivoa.

Esaterako agertzen dira bi phrase (Berria, martitzena 15 maiatza 2007, or 11) pagina berean bat hobeki redaktatua informativoki ezi bestea. Hasiko gara kin traketsena dena:
  • Catalanek dio EAE - ANV legez kanpo uztea "oso zaila" daukala PSOEk
Zein informativoki eta sequentzialki hobeto legoke holan redaktatua:
  • Catalanek dio PSOEk daukala "oso zail" illegalizatzea EAE - ANV
Beste bat, beste phrase bat hortan orrialdean bereak dago hobeki redaktatua modu hontan:
  • Beste inkesta batek berretsi du UPNk eta CDNk gehiengoa galdu dezaketela
Hau phrase azkena da hobea informativoki ezi lehengoa, baina nahi balitz, nahi izan balute Berria-ko professionalek, hobetu ahal litzateke esaterako honela:
Beste inkesta batek berretsi du ze UPNk eta CDNk galdu ahal dute gehiengoa
Geure esku ere ba dago klarki edo klarkiago (yago klar) redaktatzea eta ez ohi den lez ibili errua botatzen besteri esanik ez dago gendea alphabetatua, zeren normalki ez dira hurreratzen euskarara ezta dagozenak / gagozanak alphabetatuak, egin bestela estudio eta prospektione soziologikoak. Ez gezurretan ibili, mesedez. Normalago redaktatzen bagendu, balute professsionalak hon informationea, hurreratzen litzateke euskalduna normalago eta gehiago at textu euskarazkoak. "Geuk" ditugu uxatzen eta ohiltzen.

Mea culpa. Ikas zagun ere esaten mea culpa edo egin zagun autokritikea.

3 comments:

Ivan d'Echeberri said...

Erramun adisquide carioa,

Euscal editore batec nahi omen luque libru batean neure ideac plaçara nitzan.

Harequin bilcecoa naiz dathorren Ekainaren 8an eta cerbait aurkeztu behar deraucot.

Euscarari buruzco neure ideac librequi exponi ditzadan nahi du, baina lehembicico idazqueta erdaraz eguin deçadala.

Idea horien artean ez date egonen ceuc ençun ez derautaçunic.

Halacotz, huts eguin badeçat ceure blogean raçoin horrengatic içanen da.

Vale?

Ivan d'Echeberri

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai Josu, ni gatik, vale. Noski. Ateak zabalik nire blogean zuretzat eta edozeinentzat. (Ateak zabalik an nire bloga tzat zu eta tzat edozein).

Bakoitzak dezala apporta ahal duena.

Erramun Gerrikagoitia said...
This comment has been removed by the author.