Thursday, May 10, 2007

Dagoena eta hobeto legokeena

Dagoena (Berria, eguena 10 maiatza 2007, or 10):
  • PSOEk eta EAJk akordioari "ezetz" esaten diotela salatu du ezker abertzaleak
hobeto legokeena:
  • Ezker abertzaleak salatu du "ezetz" esaten diotela PSOEk eta EAJk akordioari
edo oraino yago hobeto, informativoki yago razionala
  • Ezker abertzaleak salatu du "ezetz" esaten diotela akordioari PSOEk eta EAJk

7 comments:

Ivan d'Echeberri said...

Hauxe da constructione directoa:

Ezker abertzaleak salatu du ezen PSOEk eta EAJk esaten diotela "ezetz" akordioari

Erran nahi baita erdaraz licen beçala.

Ivan d'Echeberri

Ivan d'Echeberri said...

Erramun adisquidea,

Eçarri duçun azquenengoa:

Ezker abertzaleak salatu du "ezetz" esaten diotela akordioari PSOEk eta EAJk


ez da logico-discursivoa, ceren "PSOEk eta EAJk" subjectoa baita "esaten diote" aditzarena, "ezetz" da complementu directoa eta "akordionari" indirectoa.

Stylo logico discursivoan ordena hauxe da:

subjectoa - verboa - objecto directoa - objecto indirectoa

Adeitsuqui

Ivan d'Echeberri

Erramun Gerrikagoitia said...

Nik neure logikea erabilirik, zein ez da oso zehazki biribildua baizik neuk neuretara egina, honetara "analyzatu edo interpretatu dut" hori phrasea.

Ezker abertzaleak salatu du "ezetz" esaten diotela akordioari PSOEk eta EAJk

Lehenengo subjektua -Ezker abertzalea- gero verbua -salatu du- eta gero, "neure logikan", zer salatu du -ezetz esaten diotela- geroago ea zer da hori ezetz esaten diotena -akordioari- eta gero azkenez, eman ondoren informatione guzia, informatu ea nortzuk dira horiek esaten dutenak ezetz akordioari -PSOEk eta EAJk-.

Nik holan interpretatu nuen diskursivitatea, beharbada ez da oso korrektuak eta zuzena. Da nire analysia neophito baten ahalegin intuitivo zintzoa, nolanahi ere.

Ivan d'Echeberri said...

Bai, Erramun, ba daquit ceharo cinçoqui ari çarela.

Oratione honetan:

Ezker abertzaleak salatu du "ezetz" esaten diotela akordioari PSOEk eta EAJk

hirur elementu daude:

SUBJECTOA: Ezker abertzaleak
VERBOA: salatu du
COMPLEMENTU DIRECTOA: ezetz esaten diotela akordioari PSOEk eta EAJk

Orain complementu directo hau oratione subordinatu completivo oso bat da.

Subordinatu completivo bat da ceren oratione principalaren complementu directoa baita.

Ceuc logicoqui ordenatu dituçu principaleco hirur elementu horiec, baina subordinatuco elementuac, ordea, illogicoqui.

Subordinatuaren barnean laur elementu ditugu:

SUBJECTOA: PSOEk eta EAJk
VERBOA: esaten diote
COMPLEMENTU DIRECTOA: ezetz
COMPLEMENTU INDIRECTOA: akordioari

Laur elementu hauec logicoa denez logicoqui ordenatu behar dira, ez da?

Beraz,

PSOEk eta EAJk esaten diote ezetz akordioari

Azquenic oratione subordinatu haur principalaren barnean xerthatzeco conjunctione bat (ecen) edo suffixo conjunctivo bat (-ela) edo biac (ecen... -ela) behar beharrezco ditugu:

Ezker abertzaleak salatu du ezen PSOEk eta EAJk esaten diotela "ezetz" akordioari

Ordenatze modu honi CONSTRUCTIONE DIRECTOA deritzo, baina honec ez du erran nahi ecen bethi ere modu logico-discursivoan idatzi behar dugunic!

CONSTRUCTIONE INVERSOAC ere erabili behar ditugu non orationeetaco elementuac desordenatzen ditugun çurruntasunetic vicitzarat iragaiteco, ecen hizcunça' ez baita mathematica.

Gauçaño bat: Herenegun erran cerautan Fernandoc ecen mathematica asco ikassi çuela çurequin, haur da, mathematicaren funsa eta raçonamendua.

Adeitsuqui

Ivan Echeberrico

Erramun Gerrikagoitia said...

Expositione eta razonamendu ona, ez izanik ere buruz gai mathematikoa.

Erramun Gerrikagoitia said...

Ba ote dakite zeozer Berria-ko professionalek, razionalki estudiaturik universitatean an fakultatea hon kasetaritza, buruz holako materiak. Zeren, beharbada, errua hon horiek huts syntaktikoak ba da ere Universitatearena zeinak behar ditu formatu professionalak, sortu professional kompetenteak. Zer dakigu buruz fakultate universitario kasetaritzakoak? Zer uste daroe han buruz syntaxia, syntaxia kommunikativo effizientea?

Egotzi behar al zaie errua erdi bana at Berriako intransigentzia illogiakoa eta ere Universitatea?

Ivan d'Echeberri said...

Errua lehenic eta behin "Euskkaltzaindia"rena da, ceren honec bercelaco durectriceac emanen balitu berce guciec obedituco bailuquete.

Bigarrenic "Unibeeeeeertsitatea"rena: Nola icena halaco içana.

Hirurgarrenic "euskkaldun" guztiona ia exceptioneric gabe.

EUSKKARAren bidetic ez dago solutioneric... kk guehiegui nonbait.

Euscara da euscaldunon hizcunça!

Gora Euscara!

Ivan Echeberrico