Wednesday, May 09, 2007

Baldin bata bada possible (eta ere hobe), zergatik ez bestea eta besteak

Pagina berean irakurri ahal da bi titular desberdin strukturalki kin desberdintasun handia bere valio informativoan. (Berria, martitzena 8 maiatza 2007, or 11)

Batean, titular onean informativoki, dio hau:
  • Segik dio PSOE eta EAJ direla egungo egoeraren erantzule
edo hobetu beharrez hontara litzateke errazago eta naturalago tzat edozein euskaldun:
  • Segik dio PSOE eta EAJ dira[la] responsable egungo egoeraren
ezen hor titular hortan dio bere laburrean ezen Segik dioela zeozer, hori da notizia eta gero gehituz zer dioen Segik.

Segik dio .....................................


Atzitik orrialde bereko alboko titularra da beste hau:
  • EAJk eta PSOEk prozezua eten nahi dutela dio ezker abertzaleak
Hemen bigarren exemplu hontan ere' informatione prinzipala da ezen Ezker abertzaleak dio zeozer.

Ezker abertzaleak dio .........................................

Baina hori jakiteko itxaron behar dugu harik azkena, titularraren azkena. Zergatik ez da redaktau hemen ere nola lehenengoan:
  • Ezker abertzaleak dio EAJk eta PSOEk eten nahi dutela prozesua
edo hemen ere hobetu beharrez:
  • Ezker abertzaleak dio EAJk eta PSOEk eten nahi dute[la] prozesua
Baldin bat izan bada possible redkatatzeko zergatik ez besteak, hobea denak informativoki? Ez dateke redaktatu behar monothonikoki eta lar standarki baina bai emanik hobeari preferentzia respektuz exkaxagoa dean. Bestela da izatea ergelak, lar ergelak.

9 comments:

Ivan d'Echeberri said...

Constructione directoan honela lirateque:

Segik dio ezen PSOE eta EAJ direla erantzule/responsable egungo egoeraren

Ezker abertzaleak dio ezen EAJk eta PSOEk nahi dutela eten prozesua

Ivan d'Echeberri

Ivan d'Echeberri said...

Erramun adisquidea,

Ecein ere anglesi ez çaio bururatzen erraitea ecen HOUSE hitza anglesagoa dela ecic GEOGRAPHY edo NATION.

Berdin guerthatuco liçateque espainol bati galdetuco baguenio ea BOTIJO hitza espainolagoa othe den GEOGRAFÍA edo NACIÓN baino.

Baina cer guertatuco liçateque euscaldun bati ançecoric itaunduco bageuntso?

Lexico Internationalari dagocon leku berri bat irequi dut in:

http://groups.google.com/group/lexicointernational

Adeitsuqui

Ivan d'Echeberri

Mendikotako Herensugia said...

Net gose bide zirateke ezi ahatze beitzaitzü bi phunduren ezartia:

"Segik dio: PSOE eta EAJ dira egungo egoeraren erantzule".

Ez düzia aski ogi atxemaiten askaiteko Bidasoaz haraindi hortan?

Izan untsa!

Ivan d'Echeberri said...

Anhitz esquer çure ecein ere valio gabeco apportationeagatic.

Ivan d'Echeberri

Anonymous said...

Biba jentetarzüna, Ivan. Atxik omore ona.

Bidasoaren ertzetik.

Erramun Gerrikagoitia said...

Mendikotako herensuge, ez dut enthelegantzen ahal zer erran nahi duzu kin zure paragrapho hau:

Ez düzia aski ogi atxemaiten askaiteko Bidasoaz haraindi hortan?

Zer da erran nahi dukezuna? Explika zazu plazer bazendu.

Ivan d'Echeberri said...

Erran du ezen nola erabili duçun

Segik dio PSOE eta EAJ dira[la] responsable egungo egoeraren

JAN dituçula bi punctuac in:

Segik dio: PSOE eta EAJ dira responsable egungo egoeraren

Hori dela eta aippatu du ogiarena.

(la) jan badeçaçu bi punduac beharrezco direla haren uste appalean.

Ivantto

Erramun Gerrikagoitia said...

Jakin nahi nuke, edonola ere, zein da [den] explikationea berarena. Explikatua berak bere hitzekin.

Anonymous said...

Hori da hori euskara bultzatzea!!! Zuon moduko jende moduarekin euskarak, euskaldunok, jai!!!