Sunday, February 13, 2005

Preseak gainezka egin du

Asian, an Pakistan, akzidente handi katastrofikoa izan da eraginik sekulako kalteak eta ere heriotzak. Berori gertatu da Shadi Kor izeneko presan, guzia zeren urak gainez egin du. Notizia horren titularra da an Berria egunkaria ondokoa: Presa batek gainezka egin eta 60 lagun hil dira gutxienez. Titular hori ongi redaktaturik dago zeren ederto ulertzen da mezua eta ez du aitzakiarik euskara aldetik.

Dudatzekoa dena da ezen triskantza handi hori izatea kausaz urak gainez egin, zeren gainera irakurri dugu beste medio batzutan ze presea hautsi da. Probableago dateke izatea katastrofe hori kausaz presea hautsi da ezi urak gainez egin du.

Informativo batean, nola bait da edozein egunkari, importantea da ere mezuaren, mezuaren beraren, kalitatea, gertakaria bera. Izan eta gertatu ahal dena da baita ezen presea hautsi da zeren urak gainez egin du, baina mezu informativoak kalitate handiagoa du batean ezi bestean (edo hautsi da, edo gainez egin du).

Erramun Gerrikagoitia,
Lekeitio, 2005 otsaila 12, zapatua.

No comments: