Friday, February 25, 2005

Euskara "modernoa eta erabilia"

Euskara “modernoa eta erabilia”


Berria egunkarian, euskaraz dagoen bakarrean, -otsaila 25 osteguna 2005, 16 or.- agertu da ondoko notizia kin titulua: EEPk euskara hizkuntza “modernoa eta erabilia” izatea du helburu. Tituluko kakotxen artekoari so eginez ba dirudi ez da euskara ez “modernoa” ez “erabilia”. Dudarik ez dagokeena da ez da euskara sobera erabilia eta hau ez du askok ukatuko, baina ez denik “modernoa” bai askok ukatuko dute eta ere dute ukatzen. Aitzitik, so eginik to hori helburua -izan dadin modernoa- da pentsatzekoa ez datekeela aski modernoa zeren bestela ez zuketen jarriko hori helburua; gustuak gustu eta eretxiak eretxi utz dezagun momentuz hola.

Notiziarekin ba dator photo bat non azpian dakarren, nola bait da ohizko eta logiko, explikatioa hon photoa, honela: MAX BRISSON Euskara Erakunde Publikoko lehendakaria (erdian) eta Vicent Bru (ezkerrean) eta Frantxoa Maitia (eskuinean) lehendakariordeak. Hori explikatioa hon photoa. Kasu emanez photoaren oin azpiko textua ateratzen ahal luke askok (prefosta, eginik gogoetea buruz redaktioa) ezen euskara ez da hizkuntza modernoa eta segituko dela gutiago erabilia ezi orain arte. Ezingo da argudiatu eta aitzakiatu deus’ esanik dela explikatio luze eta komplikatua; jaunak da soil phototxo baten azpiko ointxoa.

Redaktatzeko modu possibleak dira differenteak seguru, nola beste modu alternativo hau: Ha presidente MAX BRISSON Euskara Erakunde Publikokoa (erdian) eta hak subpresidenteak Vicent Bru (ezkerrean) eta Frantxoa Maitia (eskuinean). Baina gauden seguru ezen euskarak behar du kambioak eta reforma minimo handiskoak, bestela ez daukake gerorik ez erremediorik; responsableak eta gu guziok jar gaiten lan hortan fite.

Lehengora etorririk galde diezogun to logika minimuma, ¿Izaten ahal da modernoa hizkuntza bat zeinak duen diffikultateak edo ezintasunak izkiriatzeko argi eta erraz ulergarri’ photo azpiko textuak? ¿Ala ez dago diffikultaterik ez ezintasunik?

Lekeitio, otsaila 25 barikua, 2005.

No comments: