Friday, February 18, 2005

Ni galdu egiten naiz

Ni galdu egiten naiz


Ez dut izkiriatzen hau agertzeko neure kasuistika personala, baizik to kommunikatu phenomeno sozial zabalagoa. Nik urteetan, urte askotan, segitu ukan dut euskararen mundua, bai bere dimensio idatzizkoan nola berbazkoan, baina halan ere aurkitzen naiz diffikultate serioekin -nahi baino sobera serioagoak eta sarriagoak- aurrean euskara idatzia.

Halan da ze, esaterako, noiz irakurri dut titular periodiskiko hau “Ezezko botoaren aldeko agiria sinatu dute 256 euskaltzalek” -an Berria egunkaria, otsaila 17- egin zait konprenitzea guziz normala, baina aitzitik noiz irakurri dut bere subtitularra “Ituanak hizkuntz eskubideak ez dituela bermatzen eta euskararen normalizaziorako galga dela esan dute” geratu naiz groggy lez durduzatua ezin ulertuz bezala ongi eta zitzaidan eskapatzen mezua, berba batean galtzen nintzen. Berdin gertatu zait kin artikulu bereko extraktoa non agertu ohi dira hak ideia printzipal edo relevanteak, “Hizkuntzak baztertzen dituen itunari erantzuteko tresna izan nahi du ekimen honek” (Julen Kaltzada, euskaltzalea).

Ni seguru nago ezen hemen barnean agiri da problemea hon redaktatzekoa, ongisko redaktatzekoa eta berbaz ere expresatzekoa ganoraz, izan dakion irakurleari edo entzuleari mezua normalago, naturalago eta -behintzat inkonzienteki ere- trankilago.

Bada, bestela holakook uzten gaituzte groggy eta gabe gogoa hurrengoan animatzeko irakurtzera euskaraz.

Erramun Gerrikagoitia.
Lekeitio, otsaila 18 barikua, 2005.

1 comment:

Josu Lavin said...

256 euskaltzalek sinatu dute ezezko botoaren aldeko agiria

Esan dute ezen itunak, batetik, ez dituela bermatzen hizkuntz eskubideak, eta bestetik, ezen galga bat dela euskararen normalizaziorako.

Ekimen honek tresna bat izan nahi du hizkuntzak baztertzen dituen itunari erantzutekoa.

Josu Lavin