Thursday, March 17, 2011

Itulpena beti da ezinbestean dependitzen tik originala

Ez litzateke lar denbora pasa behar explikatzen direnak egia evidenteak. Hala esan ze "aita da ezinbesteak zaharrago ezi bere semea". Baina euskararen munduan gauza evidenteak ere eta klarki evidenteak ez dira antza de facto horren evident kausaz ditugun prejuzgu paralyzanteak. Halan, ipini dut tituluan -baina behar aparente barik- ezen "Ituzlpena beti da ezinbestean dependitzen tik originala". Eta ondorioz originalak du, du behar' kondizionatu -zorionez- itzulpena datorkeena a posteriori.

Hau preambuloa da zeren bait dut irakurri hauxe titularra

Patxi Lopez: «Demokrazia ezin da egunero baldintza berriak asmatzen ibili»

Ondoren irakurri hori titularra hasi naiz pensaketa ezen nola zatekeen originala h d aipua erdaraz egina Patxi Lopez-ek ze seguru nengoen ezen batera zetozkeela originalean

ezin da ibili

hori. Dudanean topatu hori aipua dut ikusi zela hauxe holan , nola bait nuen intuitu

López: "En democracia no se puede estar jugando todo el día a poner una condición diferente"


Nahi luenak valora dezake itzulpenaren qualitatea. Batetik, esaten du euskaraz demokrazia ... eta originalean demokrazian (en democracia) ... Zergatik ez da errespetatu originala? Euskarazkoago ote da demokrazia ezi demokrazian?

Baina importanteena da esaten duela originalak nola nik nuen intuitzen

"Demokrazian ezin da ibili asmatzen ..."

edo

"Demokrazian ezin da ibili olgetan ...".

Zer errespetu diete originalari, esaniko mezuari sarturik aldaketak behar ez direnak?

2 comments:

Anonymous said...

Diozu:

"aita da ezinbesteak zaharrago ezi bere semea"

Erran nahi bide duzu:

"aita da ezinbestez/ezinbestean zaharrago ezi bere sema".

Eta nik arrapostu:

Diozun hori balitaike hala den zentzu biologikoan, baina ez baitezpada zentzu juridikoan, ezen bigarren adiera hunetan posible baita gizon bat izaitea bere seme/alaba juridikoa baino gazteago.

Gainerakoan, itzulpen zonbaiten kalitate linguistiko eta fideltasun semantiko eskasaz adiarazten duzun kexuaz deus gutxi erran ditaike salbu arrunt xuxen zaudela. Joak gauzkan eritasunaren beste adierazpen bat da hori.
Zein da sendabidea?
Horra koxka.

Xabier Erroteta.

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai, esan nahi nuena da "aita da ezinbestean zaharrago ezi bere semea", horiek dira huts eta ez faltak nola ere non zuk ipintzen duzu "aita da ezinbestez/ezinbestean zaharrago ezi bere sema" da seguru "aita da ezinbestez/ezinbestean zaharrago ezi bere semea".

Mintzo zara sendabideaz nola bait da normal normala eta nik ez dut erantzun lar garbirik baina bai laguntzen luela hartzeak kriterio on batzuk hontaz eta hartaz buruz hizkuntza, hizkuntzak, linguistika, itzulpenak edo generalki dynamikea hon euskara -esaterako, Akademiak gauzka umezurtz an holako kriterioak non aitzitik mukurutzen gaitu detaille txikiz banan banan- nola-ere ezen originala da iturburua nondik eratortzen dugu gero a posteriori itzulpena.

Hori konzeptua (edo ere pellokeria behar ez luena deklaratzerik) ez dukete anitzek lar klaru zeren dagoz lar fokalizatuak an

euskara "ona" eta normativoa

gehiago ezi

eman informatione qualitatezkoa ki gu irakurle euskaldunok.