Saturday, March 19, 2011

Hobea da ala berdintsu informativoki?

Irakurri dugu hau
Fukushimara ura botata,

erradiazioa jaistea lortu dute,

baina jendea uholdeka ihesi doa
baina irakurri ahal zen honela ere
Fukushimara ura botata,

lortu dute radiazioa jaistea,

baina jendea ihesi doa uholdeka

10 comments:

Josu Lavin said...

Aizu, Erramun, nola hobetuko zenuke euskarazko textu hau?

Nafarroaren konkista eta okupazioa Espainia, Frantzia eta Vatikanoaren etengabeko  aliantzaren ondorio dira, zeinen helburua baita gizarte nafarra eta beronen burujabetasuna menderatzea eta ikusezin bihurtzea.

La conquista y ocupación de Navarra son consecuencia de la alianza continua de España, Francia y el Vaticano, cuyo objetivo es subordinar y hacer invisible a la sociedad navarra y su soberanía.

Adeitsuki

JL

Erramun Gerrikagoitia said...

Hasiko naiz esaten ze iruditzen zait azeptablea hori textua edo izanik osoki sinzeroa dela niretzat soil nahiko azeptablea, guztia jakinik gainera datorrela textua ganik datorrena (Josu).

Nafarroaren konkista eta okupazioa Espainia, Frantzia eta Vatikanoaren etengabeko aliantzaren ondorio dira, zeinen helburua baita gizarte nafarra eta beronen burujabetasuna menderatzea eta ikusezin bihurtzea.

Mintzatuko naiz lehenengo buruz euskarazko textua nola balitz originala eta ez itzulpena eta gero bigarrenik eginik kommentarioak relationaturik kin originala zein bait da kasu hontan erdarazko edo gaztelaniazko textua.

Euskarazkoaz hasirik mintzatuko naiz buruz “hobekuntza” lexikalak lehengo eta gero buruz “hobekuntza” syntaktikoak.

Lexikoaz dut kommentatuko soil buruz burujabetasun hitza. Hau berbea erabili ohi da euskaraz esateko eta galdetzeko -esaterako- buruz osasuna persona nagusiena galdetuz “Zelan dau zuen ama? Bere buruaren jaube da?” esan nahi duelarik ea valiatzen den bera bere baitarik baina ez du zerikusirik -eta hortara noa ni orain- kin soberania konzeptu politikoa. Burujabetasuna (burujaubetasuna) da hori dudana esan baina ez da soberania. Hortako -konzeptu político hortako- esaten da soberania nola Europako beste hizkuntza gehienetan, halan

(in) sovereignty [the sovereignty of Parliament, tik Oxford hiztegia]
(fr) souveraineté
(al) Souväranität
(it) sovranità
(es) soberanía
(pt) soberania (gabe tildea edo azentua)
(rs) “suverenitet” (diskulpatu ezin izana eman an alphabeto kyrillikoa zeinetatik dut transkribitzen; konsultatu nahi baduzu alphabeto kyrillikoan nire hiztegian “euskarazko arrotzhitzak”, 2. edizioa, 211 or)

Orduan ba, nik ez dut egoki ikusten inondik ere “burujabetasun” berbea erabiltzea expresatzeko termino politikoa. Amaitu dut, ba jada, buruz lexikoa.

Orain ba sarturik 2. partean buruz arlo sytaktikoa geratzen litzateke hori textua kin termino berria honelaxe

Nafarroaren konkista eta okupazioa Espainia, Frantzia eta Vatikanoaren etengabeko aliantzaren ondorio dira, zeinen helburua baita gizarte nafarra eta beronen soberania (soverania?) menderatzea eta ikusezin bihurtzea.

Hemen aldaturik mezuaren syntaxia amorez izan dadin hobeto ulertua ganik irakurlea ipiniko nuke honelatsu

Nafarroaren konkista eta okupazioa ondorio dira (edo, dira ondorio?) etengabeko aliantzaren Espainia, Frantzia eta Vatikanoa, zeinen (edo, zeintzuen) helburua bait da sozietate (herri, populu ?) nafarra eta beronen soberania menderatzea eta ikusezin bihurtzea.

edo

Nafarroaren konkista eta okupazioa dira ondorio etengabeko aliantzaren Espainia, Frantzia eta Vatikanoa, zeintzuen helburua bait da sozietate nafarra eta beronen soberaniaa menderatzea eta ikusezin bihurtzea.

Nik, balego neure esku, utziko nuke honelaxe euskal textua gaberik ikusi oraino original erdarazkoa.

Nafarroaren konkista eta okupazioa dira ondorio etengabeko aliantzaren Espainia, Frantzia eta Vatikanoa, zeintzuen helburua bait da sozietate nafarra eta beronen soberaniaa menderatzea eta invisible bihurtzea (edo bilakatzea).

Sartzen naiz orain azken partean non dut ikusten texto originala dena

La conquista y ocupación de Navarra son consecuencia de la alianza continua de España, Francia y el Vaticano, cuyo objetivo es subordinar y hacer invisible a la sociedad navarra y su soberanía.

ba, hori originala irakurrik nuke ipinko -amorez originalari-

Nafarroaren konkista eta okupazioa dira ondorio etengabeko aliantzaren Espainia, Frantzia eta Vatikanoa, zeintzuen helburua bait da subordinatzea eta invisibletzea sozietate nafarra eta beronen soberania.

P S

Hartu gogoan, Josu, ze ez naiz sartu orthographia gorabeherekin idatziz konquista, allianza (alliantza) eta holatsukoak zeintzu nik ni neuk ditudan gogokoago.

Nola duzu zuk ikusten Josu nire aukerea? Azeptable, nahiko azeptable? Ba dukezu esatekorik.

Erramun Gerrikagoitia said...

Hemen ikusteko hobeki visualki bi aukerok parez pare.

Nafarroaren konkista eta okupazioa Espainia, Frantzia eta Vatikanoaren etengabeko aliantzaren ondorio dira, zeinen helburua baita gizarte nafarra eta beronen burujabetasuna menderatzea eta ikusezin bihurtzea.

eta bestetik

Nafarroaren konkista eta okupazioa dira ondorio etengabeko aliantzaren Espainia, Frantzia eta Vatikanoa, zeintzuen helburua bait da subordinatzea eta invisibletzea sozietate nafarra eta beronen soberania.

Josu Lavin said...

Kaixo Erramun,

Hona zurea:

Nafarroaren konkista eta okupazioa dira ondorio etengabeko aliantzaren Espainia, Frantzia eta Vatikanoa, zeintzuen helburua bait da subordinatzea eta invisibletzea sozietate nafarra eta beronen soberania.

espainolera berritzuliz gero:

La conquista y la ocupación de Navarra son España de la alianza de continuas consecuencias, Francia y el Vaticano...

ondorio etengabeko aliantzaren = de la alianza de consecuencias continuas

NO VALE

beste partea ondo dago.

Erramun Gerrikagoitia said...

Zeuk nola konponduko zenduke ments hori?

Josu Lavin said...

La conquista y ocupación de Navarra son consecuencia de la alianza continua de España, Francia y el Vaticano.

Honela, grafia eta lexikoa gora behera:

Ha konkista eta okupazioa ena Nafarroa dira ondorioa ena aliantza etengabea ena Espainia, Frantzia eta ha Vatikanoa.

Guziz inpraktikablea, portzierto.

Jesus Rubio said...

"ena" ez dirudi egokia ki eman genitivoa: bi silaba ditu.

Ba al da munduko hizkuntzetan bi silabako genitivo prepositivorik?

Konkista eta okupazioa hon Nafarroa dira ondorio hon aliantza etengabea tarten Espainia, Frantzia eta Vatikanoa, zeinen helburua baita menderatu eta bihurtu ikusezin gizarte nafarra eta beronen soberania.

Niri "hon" genitivoa bai zait iruditzen praktikablea, areago guztiz praktikablea.

Erramun Gerrikagoitia said...

Ni referitzen nintzen ki parmetro praktikableak eta ez impraktikableak. Ez al dago soluzione edo irtenbide praktikablerik?

Ote da aukera possible praktikableena hau mixtoa edo hybridoa, zeren bigarren partea -zeren bait duzu izkiriatu "beste partea ondo dago"- ematen bait zenduan ontzat. Hau da, mixtoa edo hybridoa, lehen partea zeurea eta bigarrena nirea?

Nafarroaren konkista eta okupazioa Espainia, Frantzia eta Vatikanoaren etengabeko aliantzaren ondorio dira, zeintzuen helburua bait da subordinatzea eta invisibletzea sozietate nafarra eta beronen soberania.

Nolakoa da zure ustez, praktikablea edo impraktikablea? Gehiago edo gutiago praktikablea?

Josu Lavin said...

La conquista y ocupación de Navarra son consecuencia de la alianza continua de España, Francia y el Vaticano, cuyo objetivo es subordinar y hacer invisible a la sociedad navarra y su soberanía.

Nafarroaren konkista eta okupazioa Espainia, Frantzia eta Vatikanoaren etengabeko aliantzaren ondorio dira, zeintzuen helburua bait da subordinatzea eta invisibletzea sozietate nafarra eta beronen soberania.

Kaixo Erramun,

ZEINTZUEN ez, ZEINEN edo ZEINAREN. Hobeto ZEINEN. CUYO hori aliantzari dagokio.

JL

Josu Lavin said...

ZUK:
zeintzuen helburua bait da subordinatzea eta invisibletzea sozietate nafarra eta beronen soberania.

NIK:
zeinen helburua baita gizarte nafarra eta beronen burujabetasuna menderatzea eta ikusezin bihurtzea.

==>>

zeinen helburua baita menderatzea eta ikusezin egitea nafar gizartea eta beronen burujabetasuna.

edota:

zeinen objectivoa baita subordinatzea eta invisible egitea societate naffarra eta beronen soveranitatea.