Tuesday, December 09, 2014

Berriro ere recuperatu gogoetea

Jaquinic ere ezen ondoco titularrac ez duela difficultateric lar -baina bai zerbait- ulertzeco dakart blogera zeren bloga da lekua reflexionea eraguiteco behintzat theoricoqui eta ere zergatic-ez praxian emequi eta comenigarriqui. Hemen ba hori titularra

"Agortua", hainbat salmahaitan itsatsi behar izan duten kartela 

Nekez da ukatuco ze hori "Agortu" eta azqueneco berbea kartela dagozela erstuqui relationean, direla esan ahal dugu gauza bera quasic.

"Agortua", hainbat salmahaitan itsatsi behar izan duten kartela 

Orduan, baldin badu edo balu horrec esaldiac ezer hobetzecoric respectuz qualitate informativoa' ez al zen honela ERE egoqui eta prestu?

"Agortua", kartela hainbat salmahaitan itsatsi behar izan dutena 

edo 

"Agortua", kartela itsatsi behar izan dutena hainbat salmahaitan

Othe dira baina possibilitate syntactico guzi hauec (edo ere guehiago) onac eta nivel berecoac ranking informativoan? Ala da soil gustu differenteac modatzeco textua zeinac ez du deus apportatzecoric?

5 comments:

Anonymous said...

Beste bi aukera:


"Agortua" kartela itsatsi behar izan dute hainbat salmahaitan

"Agortua" dioen kartela itsatsi behar izan dute hainbat salmahaitan

XE

Jesus Rubio said...

1.: "Agortua", hainbat salmahaitan itsatsi behar izan duten kartela

"Agotado", el cartel que han tenido que colgar en muchos stands.

2.: "Agortua" kartela itsatsi behar izan dute hainbat salmahaitan

Han tenido que colgar el cartel de "Agotado" en muchos stands.

Goiko bi aukera horiek ez dira pragmatikoki berdinak, ez dute efektu berdina. Originalean báda sorpresa-efektu bat gain "Agortua", zeinen ondoan dan jartzen koma (pausa) bat, eta gero azalpena. Bigarrenean nagusitzen da deskripzioa gain efektu sorpresivoa.

Hona hemen beste versio bat, akaso pragmatikoki fidelagoa (oso antzekoa respektu azken versioa hon Erramun):

"Agortua", horra hor kartela zein itsatsi behar izan duten an hainbat salmahai.

Erramun Gerrikagoitia said...

Dudaric gabe, prensan, da guztiz contuan hartzeco conceptua ezen sorpresa conceptua. Bai, an prensa, sloganac, ...

Gilen Mejuto said...

Ikus Vueling webgunearen euskarazko versioa:

http://postimg.org/image/yyxbdi5x5/

Jesus Rubio said...

Eskerrik asko Gilen: jarri dut irudia hemen.