Sunday, December 28, 2014

Ez al luque irabazico communicativoqui?

Nahiz-ta lehenago ere commentatu dut orai dudana ekarrico blogera, nahi dut reesan berriro ezen iracurriric ondoco titularra
  • Eguraldi kaskarrak ez du presoen aldeko elkartasun jaialdia zapuztu
ez othe dan hobea hori titularra beste forma hontara redactaturic, errazago ulertzen eta ere fiteago atchemaiten mezua edo iideia dakarrena. Honalan
  • Eguraldi kaskarrak ez du zapuztu presoen aldeko elkartasun jaialdia 

No comments: