Friday, December 19, 2014

Ulert lezanac ondo altcha beza hatzamarra

Honec lehen planaco titular principal honec (Berrai, baricua 19 abendua 2014)

  • Ikasleen aukera berdintasuna bermatzeko baliabide eske da Euskadiko Eskola Kontseilua

ba duque zer hobetzeric syntacticoqui baldin nahi bada izan dadin ulertua eta digeritua ganic euscal iracurlea. Ez al daquigu nola expresatzen diren euscaldunac?, nola behar dan redactatu communicativoqui?

2 comments:

Anonymous said...

Hunela aments?

Eskola Kontseilua baliabide eske dago bermatzeko Ikasleen aukera berdintasuna.

Bizkitartean, jakintsuek erranen dautzute antolakera hori ez dela "jatorra" eta bertze hau aldiz bai:

"Ikasleen aukera berdintasuna bermatzeko baliabide eske da Euskadiko Eskola Kontseilua"

Ordean, elkarren ondoan paratzen baditugu jatorra & antikomunikativoa versus ezjatorra & komunikativoa, nik dudarik gabe nahiago dut bigarrena, ezen hizkuntzaren helburua eta xedea da komunikatzea, ez jatorrismo lehiaketan txapeldun izaitea.

Urte berri on dener!

XE

Erramun Gerrikagoitia said...

Hitz ederrac zureac, Erroteta, eta gogoan hartzecoac diozularic

"hizkuntzaren helburua eta xedea da komunikatzea, ez jatorrismo lehiaketan txapeldun izatea."

Halan auquerac ba dira bat baino guehiago direnac hobeac ezin aguertua prensan. Ezen

== Eskola Kontseilua baliabide eske dago bermatzeko Ikasleen aukera berdintasuna.

== Eskola Kontseilua baliabide eske dago berma dadin Ikasleen aukera berdintasuna.

== Eskola Kontseilua baliabide eske dago Ikasleen aukera berdintasuna bermatzeko.

edo baita ere aguertua prensan zeina da gutiago communicativoa

==== edo, Ikasleen aukera berdintasuna bermatzeko baliabide eske da Euskadiko Eskola Kontseilua.