Sunday, December 14, 2014

Analysis theoricoa baina beguiraric gueroco praxia

Dudaric ez dago ze -behintzat principioz eta lehen batean- aguertzen dena blog hontan -esango nuque guzia- da theoricoa, bai theoricoa bai, baina ba du ere horregatio intentionea buruz beguiraric gueroago har leitequeen eta daitequeen praxia, ondorioz hon eguiten diren analysiac, reflexioneac, gogoetac, ..

Halan da ze iracurriric ondocoa (zapatua 13 abendua 2014, Gara-co supplementua Gaur8, 11 or, titulu pean Otegi eta Iglesias lotzen ditu(zt)en haria(k) ganic Ramon Sola)
  • Podemos - Ahal Duguk abstentzioaren lubakian gotorturiko herritar asko politizatu eta mobilizatu ditu
occuritzen zait ze nahiric hobeto heldu gana iracurlea ahal da izan goico mezua ere holaxe
  • Podemos - Ahal Duguk politizatu eta mobilizatu ditu heritar asko zeudenak gotorturik astentzioaren lubakian 
Dudaric ez, nola esana dagoen, ze hau analysia edo nahiago bada reflexionea da theoricoa zeina baina edozeinec ahal du rebatitu baina hori bai behintzat nire intentionean izan dadin ere bide reflexineraco eta bultzada' dadin izquiria euscara yago effectivoqui amorez-eta iracurlea, euscal iracurle suffritua eta haintzat ez-hartua.

2 comments:

Jesus Rubio said...

Galdetzen diot i egilea hon komentario hau:

¿SVO ezin da idatzi salvu noiz sujetua dan galdegaia?

Kontuan hartuta ze SVO da ordena sintaktikoki koherenteena, informativoena eta gainera onartua gandi Euskaltzaidia, ¿jarraitu behar al dugu ken idatzi SVO zeren teoriko batzuk esaten dute ze eurak hor (gaizki)interpretatuko lukete sujetua nola galdegaia?

Hori ez da baizik konklusio ustela hon teorilari zurrun batzuk zein zoritxarrez diran oso boteretsuak. Baina euren eredua ez da horregatik gutxiago ustela.

Jesus Rubio said...

Hauxe da goiko esteka:

komentario hau