Monday, December 11, 2006

Replikea: soziologikoki rebatitua

Mediku asko jakiteko eta orientatzeko minimuki zer izan ahal duen eriak ezartzen dute eriari thermometroa. Halan behintzat zeozer ba dakite medikuek. Era berean nik noiz jakin nahi dut euskal hiztegi baten osasuna -kalitatea edo valioa- sartzen diot thermometroa hiztegiari jakiteko nik eta orientatu nolatsukoa da hori hiztegia. Eta thermometro hori izaten da begiratzea lehenen lehenengo ea zenbat eta zeintsu hitz daukan euskal hiztegiak hasten direnak r letratik. Hortara nik badakit nolatsua da osasuna hon hori hiztegia, ba dakit nolakoa da fiabilitatea edo gezurra hon hori hiztegia.

Halan noiz orai izan denean Azokea hon Euskal Liburuak eta Diskoak an Durango joan naiz presentatione publikora hon Elhuyar Hiztegia. Egin dute Elhuyar-ekoek presentationea eta ondoren izan da kommentarioak egiteko aukerea, aukera arras murritza eta ezinago llaburttoa. Nola nik ustea daukat ze hiztegi betean agertzen diren berbak dira -in prizipio, beti- berba rebotatuak ti hizkuntza bateko existenzia soziologiko real eta verifikablea, galdetu dut ea zergatik esaterako rulo hitza dakarten nola errulo, noiz inoiz nehon euskal ezein emakume batek ere ez du esaten errulo baizik esanten du soil rulo, eta hemen ez dago beste variablerik.

Galdetu dut ea zergatik esaten dira hiztegian holako gezurrak, gezur soziologikoki verifikableak. Zergatik retiratzen dute bazterrean part' rulo hitza zeinak du % 100-eko existentzia reala eta sartzen da ordez gezurrez errulo duena existentzia %0.

rulo
errulo

Ez dute erantzuten eta ezta erantzun nahi baizik diote ze hori da formea heurei heldu zaiena. Direla soil rebotanteak eta rebotadoreak; nik uste zoritxarrez direla baita zeozer rebotatuak ti qualitate zientifikoa. Ez dira sartzen ea dagoen ongi edo gaizki, dutelarik soil rebotatzen ongi edo gaizki, gabe hartu ardurea eta responsabilitatea hon qualitatea hon produktua, aurrera bolie!

Zer litzateke esaten balitzaio arkhitekto bati ezen dagoela edifizioa txarto egina eta seguritate barik eta erantzungo balu bera ez dela hortan sartzen ze materialak txarrak badira hori da ardurea eta responsabilitatea hon suministratzailea? Edo esango balitzaio mediku bati ezen darabilen odola dago infektatua eta balitz bere erantzuna ze hori ez da bere ardurea eta responsabilitatea ze berak darabilela odola hon daukana? Ba hori da erantzun duena Elhuyarrek noiz galdetu zaion rulo hitzaren zergatia edo intseminatu hitzarena ordez inseminatu, zirela galdetuak exemplugarri hon fenomeno hori.

rulo, inseminatu

errulo, intseminatu

Gainera agertzen du hak Elhuyar an informationea duela nola hizkuntzaren assessore, hiru lagun relevante: andere akademiko Miren Azkarate, jaun akademiko Xabier Kintana eta jaun urgazle (nik berba hau ez dut ulertzen, nola euskaldunik gehienak) Xabier Mendiguren Bereziartu.

Zertarako dira hiru hok? Zein assessoria da egiten dutena? Preferentzia ematea existenzia soziologiko zerori aurka existenzia ehun real soziologikoa? Hori ote da horien assessoria akademiko zientifikoa? Merezi ote dute zurruta hon emaria -handia edo ttikia- hon mama goxo krematistikoa?

Zer dio bakotzak? Elhuyar-ek zer dio bere responsabilitateaz? Eta assessoreek?

8 comments:

Josu Lavin said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Josu Lavin said...

Kaixo Erramun,

Religio baten aurrean gaude non razionalitateak lekurik ez daukan.

Ez da aski demonstratzea ezen ERRULO edo INTSEMINATU hitz falsuak direla, ez, ez da aski.

Fanatiko religiosoekin ez dago logikoki hitzegiterik, zeren ez baitute sekulan ulertuko.

Sancta Matre Euskaltzaindiak esaten duena mezatara doa.

Euskaldun gehienok bat datoz religio honekin, zeren RULO esaten dutenarren inor ere ez baita RULO idaztera ausartzen.

Ez dago Euskal Herri osoan RULO, INSEMINATU, VITAMINA, QUALITATE, eta abar idatzi nahi duten ehun persona. Beharbada hamar lagun ere ez genituzke aurkituko ERRULO eta INTSEMINATU bezalako falsukeriez ohartzen direnik.

Oso gravea da kontua, baina soilik zortzi bat personarentzat Euskal Herri osoan.

Euskara lurperatzen ari dira gehienon beneplazitoarekin.

Adeitsuki

Josu Lavin

Josu Lavin said...

Adiskide maitea,

Badugu euskaldun bakar batzuok partikula bat, zein den AIT, zeinaren bidez adierazten dugun hura zein adierazten baitugu OJALÁ erdarazkoaren bidez.

Euskaltzaindiaren Euskara Batuan ez da AIT erabiltzen eta OXALA berak ere bere absentziaz brillatzen du eta distiratzen.

ailetor: ojalá viniese (pero no viene)

ailitz etortzen: ojalá viniese (pero no suele hacerlo)

ailitz etorriko: ojalá viniese (pero no va a venir)

ailitz etorri: ojalá hubiese venido (pero no ha venido)

ailedi etor: ojalá venga (y es posible en el futuro)

ailedi etorri izan: ojalá haya venido (y es posible que lo haya hecho)

Hau guztia ez dute ulertzen gure filologo profesionalek.

Bejondeiela!

Josu Lavin

Erramun Gerrikagoitia said...

Diotsut, penaz eta pena handiz, ze arrazoi oso-osoa duzula zure analysian, Josu, hortan hon dela religione intransigentea ha "euskararen mundu kulturala".

Besterik ez, dela pena hartzekoa. Antza, diozun lez, ez dago zereginik, alferrik dateke razonatzea.

Erramun Gerrikagoitia said...

Bidali diet kommentario honen linka zuzenean eta individualki a akademiko Miren Azkarate, akademiko Xabier Kintana eta urgazle Xabier Mendiguren Bereziartu.

A Elhuyar ez dut igorri ze ez dauka emailik hon Elhuyar.

Josu Lavin said...

Proba dezazu hemen:

elhuyar@elhuyar.com

Zer deritzo X. Kintanak vitamina modukoei?

J.L.

Erramun Gerrikagoitia said...

Gaur entzunak ETBko informativoan orai gauean, ari zirela berbaz buruz embrioiak:

-- erredioaktibitatea
-- erretinosis pigmentarioa
-- 50mko erradioan

Baina betikoa reesanez repetitivoki, zergatik ez dugu entzun behar modu normalean berbok. Ematen du gogoa amatatzeko tvea edo pasatzeko kate erdarazkoetara. Behar da pazientzia handia zein edozein normalek ez du, eta arrazoiz.

== radioaktivitatea
== retinosis pigmentarioa
== 50mko radioan

Noren responsabilitatea da hau, zer dute goikook argudiatzen holan hitzak kamuflatzeko?

Anonymous said...

BLOG BERRIA:

http://mintzakide.blogspot.com/

Josu Lavin