Wednesday, April 27, 2022

Phrasea kin genitivoac, hypotheticoa baina total reala

 Euscaraz noiz erabilten dugu genitivoa edo genetivoac ba ditugu gure affaira communicativoac behar liratequenac superatu. Halan noiz iracurri nuen an Argia astecaria 19 iraila 2 021 hau titularra (ganik Nagore Irazustabarrena Uranga) 

Irurita gotzainaren heriotzaren misterioa 

pensatu nuen hobe zen redactu izan balitu 2 genitivo horiec holan 

Misterioa te heriotza te Irurita Gotzina 


Ethorri zait ere gogora ze phrase hori luzatu ahal da kin genitivo guehiago esateraco holan 

Irurita gotzainaren heriotzaren documentuaren sinaduraren tintaren jatorriaren fideltasunaren misterioa.


¿Zembat da baina presentablea -informativoqui- hori titular theorico eta hyppotheticoa baina total reala?

No comments: