Friday, May 06, 2022

Recurso ona eta valiagarria, ¿baina lar inegoquia eta ere heterodoxoa?

 Jaquinic ze hizcuntzac dira principalqui communicatzeco elkarrequin eta ikasi dudana azquen urtheetan buruz nola communicatu hobequi euscaraz esquerrac ki bloga te Jesus Rubio, orain titular asco an euscarazco prensa "ikusten"  edo "sentitzen" ditut differente. 


Halan iracurriric hau titularra -Gara, ostirala 6 maiatza 2022 (https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2022-05-06/hemeroteca_articles/teresa-catalanek-jaso-du-eusko-ikaskuntzaren-sari-nagusia)- 

Teresa Catalanek jaso du Eusko Ikaskuntzaren sari nagusia 


bada hori titularra hobetzen ahal da communicativoqui -informatu nahiric iracurlea aisago- holan esateraco 

Teresa Catalanek jaso du sari nagusia te Eusko Ikaskuntza 


Baten batec argumentatzen ahal du ze hori titularra ez da naturala an euscara, nola besteren batec berdintsuqui ahal luque argudiatu ze joaiteco ti Eurapa ki America joaitea avionez ez da hori modua naturala. Natural, inatural edo anatural contua da ea modu delaco delacoa den hobea tzat hain delaco helburua.

No comments: