Sunday, May 08, 2022

Structura tchar eta dakarquiguna calte communicativo gaitza

 Euscaraz eguitean phrase comparativoac behar guenduque ibili tentuz, osoqui tentu handiz zeren erabili ohi diren horiequin, erabili ohi diren structurequin, goaz osoqui incommunicativoqui communicatuz. 


Esateraco ikusi duen batec atzoco pelota partidua arten Jokin Altuna amezquetarra eta Jose Javier Zabaleta etcharrentarra esan ahal luque ondocoa (hau esaldi comparativoa) 

Hobea da Jokin Alturna amezquetarra Jose Javier Zabaleta etcharrentarra baino 


Ez dago zertan ari behar explicatzen ze phrase comparativo hori da total incommunicativoa nahizta izan halaber phrase total correctua. 

¿Ez al litzaque mezu hori hobetuco -behintzat poxi bat- baldin nahi baguendu hobetu goico descalabrua holan, total errazqui? 

Hobea da Jokin Alturna amezquetarra ze Jose Javier Zabaleta etcharrentarra
No comments: