Thursday, May 19, 2022

Urkulluc consulta daiala badezpada Elhuyar hizteguiac

 Egun an ETBco informativoac aguertu da Urkullu lehendakaria (edo presidentea) critucatuz Espainiaco exerregue Juan Carlos Borboicoa. Criticatu du erregue ohiac erabili duen 

inviolabilitatea 

Ostera baina, consultaturic Elhuyar hizteguiac ikusten dugu ze gaztelerazco inviolabilidad hitza euscaraz da 

bortxaezintasun


Beraz, diot nic ze Urkullu presendeac behar izan zuela consultatu lehenic Elhuyar lehenago-ze bota holaco "erdaracadea" publicoqui baina menturaz Urkulluc (eta ere bere asesoreac) dute zentzu commun guehiago ze Elhuyarrec, hurbilago dagoelaco Urkullu ti realitate  sociologicoa te euscara.


Dagoqueen problema, duda, zalantza, balantza, dilema, interrogante, cuestine, ... bakarra da ea behar da izquiriatu orthographicoqui 

inviolabilitate edo inbiolabilitate 


Elhuyarren hautu lexical hori (eta beste asco ta asco) da 

indudablequi inadmisiblea eta derrigorrez refutablea

Erabiliz redundantzia esan ze nic ez dut ulertzen zergatic du Elhuyar-ec prevaricatzen nahitara.

1 comment:

Erramun Gerrikagoitia said...

Gaur baricua ETBc an informativoac zuzendu du atzo Urkulluc eguin "okerra" zeren referitu da ki inviolabilitate hitza erabiliz horren ordez bortxaezintasun hitz barbaroa, nola bait dakar Elhuyar hizteguac.