Tuesday, April 12, 2022

¿Ez al da hobe?, informativoqui.

 Iracurri dut an ETB1eco informativoac oinohar hau -eguerdia 12 apirlila 2022-, 

2.000 milioi euro enplegua bultzatzeko 

nago ze informativoqui da hobea redactatu izan balitz beste honela 

2.000 milioi euro bultzatzeko enplegua 


Bainta informativo berean ikusi dut ere ondoco oinoharra 

Jaurlaritzak 2.071 milioi erabiliko ditu 80.000 enplegu sustatzeko 

hemen ere, berdinqui, mesedez iracurlea hobesten dut ondoco auquera alternativo ondocoa

Jaurlaritzak 2.071 milioi erabiliko ditu sustatzeko 80.000 enplegu 


Gustuac gustu eta izanic auquera biac berdin correctuac, ¿ez al dira baina auquera alternativoac hobeac behintzat informativoqui?

No comments: