Thursday, January 13, 2022

¿Hobetzen al da informationea holan?

 Dudaric ez, ba dago conceptua e qualitatea e informationea, zein izan ahal da yago edo gutio ona. 

Dudanean repasatu irauco correspondentzia naiz aurquitu orain kin ondoco titular hau 

(an Argia astecaria, 21 azaeroa 2021, ganic Garazi Zabaleta) 

Oihanak modu jasangarrian ustiatuz egurra ateratzeko proiektua 


Nic ez daucat ez dudaric eta ezta zalantza tchiquerrenic ze hor titularrean informatzen da buruz 

projectu bat, 

ezen ba da projectu bat zein ... denadelacoa kin bere emparau behar dituenac. Ondorioz nic nahiago nuque, favorez iracurlea, eraiqui edo reeraiqui hori titularra holan 

Proiektua ateratzeko egurra oihanak ustiatuz modu jasangarrian 


Ez daquidana da zembateco importantzia emaiten zaio honaco critiquei an universitateco Kazetaritza facultatean. ¿Ez al daucate importantzia behar luqueten mimoric?

No comments: