Sunday, May 10, 2020

Zein euscaldunec hartu lei ontzat?

Beguiratu dut lehenengo an Elhuyar hizteguia erdarazco insaturación verbaa baina nola ez zait gustatu zer dagoen ipinita beguiratu dut ea zer dakarren tzat saturación zein da lehengoaren antonymoa.

Hara hor, an Elhuyar hizteguia, ikusi ahal dena

insaturaciónsaturación

1 s.f. (Fís./Quím.) [estado] asetasun

2 s.f. (Fís./Quím.) [proceso] asetze


Ba al dago euscaldunic, gutienic batto, hori informationea har leiquena ontzat?

6 comments:

Anonymous said...

* asebetetzea, ez-asebetetzea
* gainez izatea, kabitzea

Josu Lavin said...

saturatu
saturable
saturabilitate
insaturable
saturante
saturatione
supersaturatu
supersaturatione

Erramun Gerrikagoitia said...

Hortaz, zer behar dugu pensatu horien capacitateaz? edo fede garbiaz? Dirudi arguiro ze praxi hori daroena da jaquinaren gainecoa.
Nola justificatu ahal luquete praxi hori baina? Ala guztia da ezjustificatzecoa?

Josu Lavin said...

monoinsaturatu
polyinsaturatu

Horiec berce planeta batean vici dirade

Josu Lavin said...

Hizteguiac eguiten dituztenec eta euscalçainec jaquin behar luquete hitz eta termino internationalac ceinçu dira.
Ez daquite, ordea. Eta ez dute ikassi nahi.

Erramun Gerrikagoitia said...

Niretzat ba daquite eta horrez gain gainera ez dute nahi ikassi.

Ez dut sinhesten, esateraco, nehor dagoenic an Academia edo an Elhuyar ez daquienic saturabilitate hitza eta dela international amancommun hitza baina nahiago dute mutilatu euscara eta euscaldunac darabiltenac euscara.

Tamala eta insehesgarria edo increiblea.