Wednesday, May 06, 2020

Ez al da hobea informativoqui?

Beguira nagoela ETB1eco informativoari gaur eguerdian iracurtzen dut an oin-oharra ondocoa

Sanchezek luzapena lortuko du 

non ohartzen naiz ze mezu hori da ongui emana, dela erraz ulertzecoa eta dago emana correctoqui ezen ezin da atchaquiatu ezer grammaticalqui. Baina, esango nuque nic, bai hobetu ahal da informativoqui edo communicativoqui. Esateraco holan

Sanchezek lortuko du luzapena 

Observaturic  bi mezuac esan ahal da ze biac, bi biac, dira correctuac %100 baina aitzitic behecoa da hobea informativoqui ze goicoa edo ze expresaturic beste forma batean ze goicoa da gutiago ona ze beheco auquera.

5 comments:

Unknown said...

ez naiz ados.
luzapena lortuko du" hobetsiko nuke.
sanchezek lortuko du", eta ez beste inork?
kasu honetan, hedabide horren alde. nahiz ez den titular zinez luzitua, distirarik ez, baina lehenbiziko ukaldian aise entenditzekoa bai _ z ero

Erramun Gerrikagoitia said...

Perceptione differenteac.

Significantzaz ez al dira berdinac zeren daroe informatione quantitate berdina.

Abadea sarthu da elizan
eta
Abadea elizan sarthu da

Erramun Gerrikagoitia said...

Orain arrastico informativoan ipini dute

Sanchezek luzapena aurrera atera du EAJ eta CSen besarekin

nic ostera nahiago beguiraturic eman informationea ongui effectivo honela

Sanchezek atera du aurrera luzapena kin babesa hen EAJ eta CS

Zer zaigu beguitantzen? Verba batean, ba dagoz modu possible differenteac redactatzeco edo informatzeco eta behar da pensatu hortaz ere jaquiteco modu batzuc direla effectivoagoac ze bestetzuc mesedetan iracurlearen edo entzulearen captatione cerebrala. Hortaz behar da pensatu behintzat direnac hortan professional.

Ikusi dugu ere informativo berean

89 urteko gizon batek 83 urteko emaztea hil du

hobe beharrez nic nahiago holan

89 urteko gizon batek hil du 83 urteko emaztea

Hemen ere phrase correctuac biac baina gradu communicativoan nivel differentecoac an nire perceptionea eta valorationea.

Jesus Rubio said...

Persona ezezagunak dio:

sanchezek lortuko du, eta ez beste inork?

Arazo hori sortzen da zeren persona ezezaguna aplikatzen ari da ustezko galdegaiaren legea, bitartén Erramun Gerrikagotiak egín interpretazio kontextual bat:

sanchezek lortuko du luzapena

Horretaz, ikus hau:

Berez, ez galdegaiak eta ez ustezko galdegaiak dute toki jakinik esaldiaren baitan. Azentuak markatzen du galdegaia, eta ez esaldiaren baitako kokapenak. Idatzian, testuinguruak laguntzen digu galdegaia atzematen. (Euskaltzaindia, Hitz-ordena. Erabilera estrategikoa, 2011:53)

Erramun Gerrikagoitia said...

Orain gaueco informativoan ere iracurri ahal izan dugu an oin-oharra

Hezkuntza Sailak deseskalatze egutegiari aurrea hardu dio, eskola presentzialak maiatzaren 18an jarrita.

Nic, beguiraric ki hobeto informatu, nahiago dut beste hontara hori mezua

Hezkuntza Sailak aurrea hardu dio deseskalatze egutegiari, eskola presentzialak jarrita maiatzaren 18an.

¿Nola ikusten eta ere sentitzen duzu "componqueta hobetu" hau ezezagun hori?