Monday, May 11, 2020

Hamarcada batzu lehenago possible zatequen, orain antza ez

Ba dira 45 edo 50 urthe naizela Herria astecarico abonatu ezen ikusi dudala lehenxeagoco Herria eta ere oraingoa. Hori preambuloa dathor zeren plaia principalean dut iracurtzen hau titular handia (nº 3541, 23 apirila 2020), ganic M. O. (Herriaco idazleburu Menane Oxandabaratz)

Mundu guzia geldiarazi eta inarrosi duen izurritea 

Orain hamarcada batzuc guibel retrojoanic hori titularra izan ahal zen aisequi

Izurritea zeinac duen geldiarazi eta inarrosi mundu guzia 

Hori titular hypothetico eta "preteritoa" ez da egun possible zeren anhitz lerratu da ipharreco traditionea ki hegoaldeco moldeac (nic deitzen ditudanac bascoespainolac), abandonaturic expressivitate zalua joanqui ki imitatione semimimeticoa (izanic ere batzutan inconscientea).

2 comments:

Gilen said...

Erramun, posible bazen, ez da hain zaila izango adibide realen bat ekartzea, ezta?

Erramun Gerrikagoitia said...

Gilen escatzen duzu adibide realen bat. Nic ez daucat holacoric eta gainera xuxen ez daquit nolaco adibidea nahi duzun, zeri zaren concretuqui referitzen.

Nic nahi izan nuena commentario hartan zen aguertzea ze an titular hori ikusten nuen evolutione bat guertatu edo guetatzen ari dena
arten
lehen ipharraldean redactatzen edo izquiriatzen zen moldea
eta
orain egunon jada dagoen modu berria hor ipharraldean.
Izanic oraingo moldea verba eguinic generalqui gutiago ona edo gutiago communicativoa ze lehenxeagocoa.

Baina jaquinic ere, Gilen, zu zara yago zehatza eta concretua ze ni beharbada zeuc aurquitu ahal duzu edo gutienic ahaleguindu ahal zara topatzen adibide real hori edo horiec zihurtatzeco ba dela holacoric edo jaquiteco ez duzula deus aurquitu holacoric.

Hori da ahal dudana erantzun zuri Gilen. Segui zure lanean ze bethi du onic eta valiatzecoric, yago ze zeozer.