Wednesday, May 27, 2020

Lexicoa interpretatzeco perspectiva harrigarria

Izquiriatzen du (an Herria astecaria, nº 3543, 7 maiatza 2020) Xipri Arbelbide baxenabartar euscal idazle ezagunac articulua titulatzen Txinako sukarra.

Articuluaren azquenean argui emaiteco iracurleari dakar hau oharra.


Txinako sukarra = pandémie, "coronavirus", "covid-19", frantsesez nehork ez baitaki zuzen nola erran, mintza gaiten euskaraz.


Beharba gure Xipri izaiten ahal da asesore lexicala an euscal lexicoguintza. Viva Xipri, baina ni zurequin (hortan) desados edo desacorduz totalqui. Hemen ere, antza, zembat buru haimbat aburu.

1 comment:

Erramun Gerrikagoitia said...

Lagun estimatzen dudan batec jaquin eraguin dit ze hitz zuzena da perspectiva eta ez nola nic ipini dudan prespectiva. Beraz, oraintche dut cambiatuco, corregituco nire okerra. Esquerrac adisquide.