Saturday, May 30, 2020

Ni despistatu nau titularrac

Noiz bait dut iracurri ondoco titularra nau despistatu eta behar izan dut iracurri berriro jaquiteco zer dakarren. Hara hori titularra
(Gara, lehen planan, zapatua 30 maiatza 2020)

Minneapolisera Guardia Nazionala bidali dute protestak isilarazteko 

Nic nahiago izango nuen izan balitz redactatua honela, mesedez iracurlea eta esperantzaz despistatuco du gutiago iracurlea

Minneapolisera bidali dute Guardia Nazionala isilarazteko protestak

2 comments:

kepa said...Nire gustorako Minneapolisera bidali dute Guardia Nazionala protestak isilarazteko edo

Guardia Nazionala bidali dute Minneapolisera protestak isilarazteko

Erramun Gerrikagoitia said...

Esquerrac aguertzea gatic zure iritzia.

Edozelan ere niretzat da communicativoagoa "... isilarazteko protestak" ze "... protestak isilarazteko". Lehenengoa guehiago da biziric oriente aldean (Nafarroa eta Iphar aldea) eta bigarrena occidentean (Guipuzcoa eta Bizcaia).

Baina verba batean "... isilarazteko protestak" da hobea communicativoqui esango nuque.