Tuesday, May 19, 2020

Simple eta problema bacoa hobetu

Iracurri dugu an oin-oharra hen informativoac ETB1 ari zirela buruz horarioa paseatzeco genteac

Murrizketak ume eta nagusientzat 

Inorc ez du esango ze hori dago tcharto esana eta redactua. Baina nic nuque nahiago holan

Murrizketak tzat umeac eta nagusiac 

zeren hor referitzen dira bakarric ki bi multzo (umeac eta nagusiac) baina izan ahal ziren guiza multzo guehiago. Holan esateraco

Murrizketak ume, gazte-coscortu, nerabe, guizon ezcon baco, heldu, xaharxco, zahar samar, agure, edoein adineco ezindu, ... eta itsuentzat. 

Hori ez al legoue hobeto honela

Murrizquetac tzat ume, gazte-coscortu, nerabe, guizon ezcon baco, heldu, xaharxco, zahar samar, agure, edoein adineco ezindu, ... eta itsuac. 

Prepositioneac erabiliric tentuz ba lekarzquete mesede informatico anhitz. Nic ez dut dudaric, harturic zileguitzat edo ez-zileguitzat.


3 comments:

Unknown said...

Murrizketak tzat ume ta nagusi.

Konplementoak izan behar du, kasu honetan, mugagabe. Bestalde konjunzioa monosilabiko ta invariable: "ta", ta kitto! Konjunzio bakarra ta motza.

Azkenik, preposizioak markatzen du hasieratik bidea, beraz ez dugu entzun behar konplemento osoa ulertzeko zentzua. Bezain pronto dugu entzuten dugu ulertzen.

Txopi

Erramun Gerrikagoitia said...

Esateraco

Gutuna ki neure loba gazteena

edo zuc Txopi diozunez
Gutuna ki neure loba gazteen

Zein modu traditionalean litzaque
Gutuna neure loba gazteenari

Unknown said...

Nik nahiago:

Gutuna ki neure loba gazteen,

Silaba bat gutxiago,

Txopi