Thursday, February 10, 2011

Hegemonikoa bilakatuz doake OVS, kontranaturaz (?)

Hegemon hitz grakoak esan gura du euskaraz gidari eta hegemonikok -begirada pean hon etymologia- gidaritza, nausi edo nausitzen dena.

Nioen tituluan "Hegemonikoa bilakatuz doake OVS, kontranaturaz (?)" ze euskaraz orain, oraintsu, oraintxu, oraintxu momentuon -begirarik euskarari prespektiva zabalean- bilakatuz doala euskara an paperean -egunkariak eta mass media- OVS struktura -duna. [Ikusi lehenagotik idatzia hontaz blogean]

Non S da subjektua, V verbua eta O objektua. Hizkuntza asko, gehienak munduan dira, antza, ikusi hemen eta hemen mapa mundialean,

SVO
-dunak, nola "Algunas lenguas que utilizan esta secuencia SVO son el inglés, el italiano (pero no siempre), el alemán en oraciones principales, el francés, el español, el portugués, el swahili, el indonesio y el chino." Bestetik, esan izan ohi da izan gabe osoro egia ze euskara dela strukturalki

SOV
hizkuntzea, sartzen direla grupo struktural hortan "(por ejemplo, japonés, persa, latín)". Baina ez da sekula esan ohi izan -orai daino- ze denik euskara hizkuntza

OVS

struktura -duna, sartzen dela grupo hontan "(por ejemplo, guarijío)".

Lur harturik eta jaitsirik orain euskal prensan ohartu naiz ze hegemoniko bilakatzen ari dela OVS strukturea.

Izanik nire eretxia hori dela kausaz zeren duten ikusi (esaterako, Berria, Gara, ... izanik medio propioki informativoak) gure struktura "jator propio immakulatua", SOV dela txarra informativoki -ez duela funzionatzen ongi informativoki- eta hartu beharrean eta bultzatuz pitinka pitinka SVO dute kontranaturaz, esan nahi bait struktura bat gurean ez duena existentzia real soziologikorik ez historikorik, dute illogikoki bultzatzen OVS strukturea kasik izatera hegemoniko' izanik ere arras arrotza eta importanteago dena gutiago valio -duna an ranking informativoa. Ez hartu edo aukeratu nahiz honena dute absurdoki aukeratzen dena gutiago txarra, zeren bai ba da informativoagoa eta hobea erabiltzea OVS respektuz gure "omen jator" SOV-a baina da hala ere hori OVS gutiago hobea ezi SVO, zeinak gainera ba du euskaran existentzia aski zabala ez izanik ere karakteristikoa.

Exempluak prensatik

bat hartua tik
Berria 2011-02-09

Lurralde Elkargoaren proiektuaren oinarria aurkeztu du Batera-k

eta bestea tik
Gara 2011 febrero 09

Ipar Euskal Herriko Lurralde Elkargoaren aurrediseinua mahaigaineratu du Baterak


Laster ikusi ahal da ze hemen da erabiltzen OVS strukturea.

O (Lurralde Elkargoaren proiektuaren oinarria)
V (aurkeztu du)
S (Batera-k)

edo

O (Ipar Euskal Herriko Lurralde Elkargoaren aurrediseinua)
V (mahaigaineratu du)
S (Baterak)

Izango liratekeela horiek tituluak honela erabilirik strukturea SOV, "geure jatorra"

Batera-k
(edo Baterak) Lurralde Elkargoaren proiektuaren oinarria aurkeztu du

eta

Baterak Ipar Euskal Herriko Lurralde Elkargoaren aurrediseinua mahaigaineratu du


Orain, aukerea erabili izan ez dena eta erabili ohi nahi izaten ez dena, SVO, onenena omen dena informativoki. Dezaguntzat ikus dezaguntzat geuk juzga eta valora.

Batera-k (edo Baterak) aurkeztu du Lurralde Elkargoaren proiektuaren oinarria

edo

Baterak mahaigaineratu du Ipar Euskal Herriko Lurralde Elkargoaren aurrediseinua

Labur bilduz nola nioen hasieran ezen hegemonia (nagusitzea) hon OVS da hobea ezi "geure jator" SOV-a, baina gutiago hobea ezi SVO zeina bait da hobea. Zertan ari gara euskaldunok, euskalzaleok, (Berria, Gara, ...) ?

4 comments:

Anonymous said...

Arrazoi guztia daukak.

Bittor

Erramun Gerrikagoitia said...

Eskerrak, Bittor Hidalgo, agertzea gatik eure opinioa. Gainera, nola bait duk naturala, pozten nauk izateaz akorduz nirearekin (kin nirea). Segi aurrera eta segi agertzen hire ikusmoldea izanik ere edozelakoa. Bizi ongi.

Erramun Gerrikagoitia said...

Berriro, Bittor edo beste edozein, naiagok hemen esateko nahi nukeela (ez joat erabiltzen nahi dudala) ikusi gogo onez zergatik idazten deuan laburki, kasik ezin laburkiago, "arrazoi guztia daukak". Euskaldunok gaituk edo gaituzke diotenez batzuk "hitzetan lander, egitateetan eder".

Ote da hori esaldia' mytho huts bat hor dagoena soilik edo dukek karikatura bat reflexatzen duena gure realitatea?

Erramun Gerrikagoitia said...

Idatzi nuen ze hegemoniko bilakatuz doala OVS struktura syntaktikoa oraintxeko euskaran (Berria, Gara), struktura bat ez dena gurea, geurea baina ohartu diren lez ze "geurea", SOV ez dela ona informativoki eta ez nahiz (nahi ez izanez) erabili SVO' azkenean da erabiltzen OVS, zeina guretzat da linguistikoki arrotza eta ez hain ona informativoki.

Baina hobeto legoke esan izan banu bilakatu da ezi bilakatzen doa.

Gaur ere -Berria, barikua 11 otsaila- irakurtzen ahal da hauxe titularra eta bi subtituluak kin OVS strukturea.

Demokratak batzeko eskatu du Jauregik, "itxaropen aldi" honetan

subtituluak

Estatutuez gain "legearen exijentzia guztiak" behar direla ohartarazi du Francisco Caamaño Justizia ministroak

eta

"Ahalik eta eztabaida objektiboena" egiteko eskatu du Jose Luis Rodriguez Zapaterok

Noiz guzi horiek, nola titularra hala subtituluak, lirateke yago informativoak beste honelaxe

Jauregik eskatu du demokrata batzeko, "itxaropen aldi" honetan

Francisco Caamaño Justizia ministroak ohartarazi du estatutuez gain "legearen exijentzia guztiak" behar direla

Jose Luis Rodriguez Zapaterok eskatu du "ahalik eta eztabaida objektiboena" egiteko

hau da holaxe neure eta edozeinen ustez.