Tuesday, February 22, 2011

Nola euskaratu

Baldin examina baten eman baliezadate euskaratzera hau esaldia (ikus, Gara asteartea otsaila 22)
"No trabajamos por, sino con Euskal Herria"
nik honela egiten nuke traduktionea
"Ez gara ari lanean tzat, baizik kin Euskal Herria"
Baina, seguruenez, tamalez, examina ez nuke pasatuko baina bai galdetzen nioke "epaileari":

zeuk zelan egingo zenduke?

Zelan egin behar da edo date hori textua euskaratu?

13 comments:

Josu Lavin said...

Ez dugu lan egiten Euskal Herriarentzat, Euskal Herriarekin baizik.

Ez dugu lan egiten Euskal Herriarentzat, harekin baizik.

Holako zerbait da onartuko luketen bakarra.

JL

Erramun Gerrikagoitia said...

Nik ez ditut txartzat ematen bi aukera horiek (baima bai desegokitzat, izanik aukera hobeak eskura)

1)
Ez dugu lan egiten Euskal Herriarentzat, Euskal Herriarekin baizik.

2)
Ez dugu lan egiten Euskal Herriarentzat, harekin baizik.

edo ezta beste bi hauetxek ere

1a)
Ez dugu lan egiten Euskal Herriarentzat, baizik Euskal Herriarekin.

2a)
Ez dugu lan egiten Euskal Herriarentzat, baizik harekin.

Baina seguru naiz beste hau -nik egin nuen aukerea, ez izanik ere "orthodoxoa"- dela hobea informativoki, qualitate informativoz (zeren soil informativoki dira berdinak ze ematen dute informatione ber-bera).

Ez gara ari lanean tzat, baizik kin Euskal Herria.

Qualitate informativoaz gain ba du ere hurbiltasuna ki originala, zein bidebatez esanik dago emana ederki eta airoski.

No trabajamos por, sino con Euskal Herria.

Josu Lavin said...

INTERLINGUA:

Nos non travalia pro, ma con le Pais Basc

JL

Erramun Gerrikagoitia said...

Struktura syntaktiko hori, interlinguan ere, da ona eta ere batez ere txairoa.

Zergatik ukatu orduan euskaraz horren erabilerea? Ez duke zentzurik behintzat euskalzaleen artean.

Zer duzu, Josu, pensatzen buruz erabili euskaraz holako strukturak, behintzat situatione puntual beharrezkoenetan?

Josu Lavin said...

Gauça' complicatcenago da baldin eta esan behar ba dugu:

No trabajamos por, sino con una Euskal Herria que quiere ver realizados sus anhelos de libertad en una Europa unida y, al mismo tiempo, solidaria con los pueblos del norte de África en su lucha por unas condiciones laborales y una auténtica democratizacíon de la vida política que hagan de estos pueblos dueños de sus destinos sin injerencias de países imperialistas como los Estados Unidos de América que piensan que el planeta Tierra es de su propiedad...

Erramun Gerrikagoitia said...

Asko poztu naiz ikustearekin exemplu "hypothetiko" ideki -eta luze- hori ze izan ahal da osoki reala eta normala.

No trabajamos por, sino con una Euskal Herria que quiere ver realizados sus anhelos de libertad en una Europa unida y, al mismo tiempo, solidaria con los pueblos del norte de África en su lucha por unas condiciones laborales y una auténtica democratizacíon de la vida política que hagan de estos pueblos dueños de sus destinos sin injerencias de países imperialistas como los Estados Unidos de América que piensan que el planeta Tierra es de su propiedad...

Nahi nuke jakin nola itzultzen ahal luketen itzultzaleek. Mordoa diren itzultzaileak gure sozietatean.

Zer diozue itzultzaileok?

Erramun Gerrikagoitia said...

Josu, nahi nuke itzuli lehengora, nora lehen esan nuena zuri.

Nik galdera bat eginik zuri

Zer duzu, Josu, pensatzen buruz erabili euskaraz holako strukturak, behintzat situatione puntual beharrezkoenetan?

eta zuk beste gauza bat duzu esan edo kommentatu, nire ustez interesantea eta gainera laguntzen duena ikusten hori problemea an beste amplitude edo dimensione yago panoramikoa. Zure exemplu hontan

No trabajamos por, sino con una Euskal Herria que quiere ver realizados sus anhelos de libertad en una Europa unida y, al mismo tiempo, solidaria con los pueblos del norte de África en su lucha por unas condiciones laborales y una auténtica democratizacíon de la vida política que hagan de estos pueblos dueños de sus destinos sin injerencias de países imperialistas como los Estados Unidos de América que piensan que el planeta Tierra es de su propiedad....

Exemplua -"Ez gara ari lanean tzat, baizik kin Euskal Herria" - luzatzen ahal da gehiago ere nahi balitz nola ere nahi bada ahal da laburtu, kasurako holan, "Ez gara ari lanean tzat Euskal Herria" .

Baina nik jakin nahi nuena da jakin zer eritxi (uste, aburu, parecer, estimación) edo egina baldin baduzu opinione merezi dizun galdereak. Berba batean gogoeta bat buruz hori strukturea, struktura possiblea.

Konkretatuz, nola katalogatzen zenituzke horiek aukerok rankinean hon qualitate informativoa? Tik gehien informativoa ki gutien informativoa edo nahiago bazendu alderantziz.

Nik orai ematen ditut orden khronologikoan nola agertu bait dira, lehenengo lau aukerak.

originala)
No trabajamos por, sino con Euskal Herria

1)
Ez dugu lan egiten Euskal Herriarentzat, Euskal Herriarekin baizik.

2)
Ez dugu lan egiten Euskal Herriarentzat, harekin baizik.

1a)
Ez dugu lan egiten Euskal Herriarentzat, baizik Euskal Herriarekin.

2a)
Ez dugu lan egiten Euskal Herriarentzat, baizik harekin.

eta azkenik (edo lehenengoa khonologikoki)

5)
Ez gara ari lanean tzat, baizik kin Euskal Herria

Josu Lavin said...

Ez dugu lan egiten entako, ma kin Euskal Herria.

Josu Lavin said...

Error!!!

Ez dugu lan egiten enta, baina kin Euskal Herria.

JL

Erramun Gerrikagoitia said...

Irudi du Josu, nahiz ez duzun deus esaten explizituki, ze struktura hori

Ez dugu lan egiten enta, baina kin Euskal Herria.

noiz nahi litzatekeen itzuli hau aipua

No trabajamos por, sino con Euskal Herria

erabili ahal dela noizbait nonbait, behintzat kasu puntualetan. Hori dut nik ondorioztatzen.

Josu Lavin said...

Bai, zuk egin ohi duzu, ezta?

JL

Josu Lavin said...

Duela guti egin behar izan dut itzulpen bat enta instituzio espainol kolonialista bat, lagun batek eskaturik, eta ohiko euskara batuan egin behar izan dut, zeren dirulaguntza ere dependitzen baitu entatik itzulpena bera zein egon behar baita idatzirik akorde kin euskara legala honetan instituzio kolonialean.

JL

Erramun Gerrikagoitia said...

Ez dut deus kontraargudiatu edo kontraatakatzekorik kontra zure ekinbide hori non erabili duzu euskara batu orthodoxoa.

Hemen -blog hontan- ari gara buruz komenentziak' plano theorikoan, analysiak egiten. Ez erabil ditzagu biharamunetik aitzina barrabarra eta nonnahi, eta beti.

Izan ongi, Josu.