Thursday, February 03, 2011

Handicapa ezin ikusi edo ez nahi ikusi

Euskaraz ere erabiltzen dugu inglesezko handicap hitza. Erabili bai baina noiz norberak -zentzu zabalean- duenean handicapa ez da nekez baino eta denbora garrenean noiz onhartzen da ba dugula handicapik zeozertan.

Inglesez holan dakar Oxford hiztegiak

handicap
something that makes it difficult for somebody to do something

aitzitik gaztelaniaz Gran diccionario de la Lengua Española Larousse-k

handicap
desventaja, circunstancia desfavorable

Hitz hori -handicap- eta bere konzeptua hartuz esan ahal dugu ze generalki struktura batzuk (edo an tekhnologia, medizina, musika, gemometria edo zernahi) direla hobeak ezi besteak, beste struktura batzuk ez badira ere txarrak zeozer lortzenko dira gutiago effektivoak, izanik ere batzutan effektivo baina gutiago effektivo. Rankinga hon strukurak noiz kompartzen ditugun zenbait struktura komparableak (esaterako algebran bigarren graduko equationeak dira hobeak, potenteagoak aurkitzeko zenbait inkognita ezi ez lehen graduko equationeak) batzuk dira hobeak eta besteak gutiago hobeak edo dutenak handicap bat respektuz lehen gradukoak bilatze resolutivoan. Beste exemplu batean ere mathematikan, esango genuke kategoria handiagoa lukeela estudiante batek noiz ulertzen du prozesu logaritmikoa ateratzeko erro kubikoa ezi soilik ulertzeko erro karratuarena. Desarroillo mathematiko kognitivoan bat da hobea eta bestea eskasagoa, apalagoa (edo hitz leunagoekin gutiago hobea) eta ere handicap -duna respektuz lehenengoa.

Etorririk euskararen mundura ikusi dut titulu hau lehenengo planan (Berria, osteguna otsailak 3)

NaBairen zerrendak osatzen hasi dira Aralar, EAJ eta independenteak, EA gabe

lista horiek hasi dira osatzen dioenez EA gabe edo gabe Ea. Falta den bakarra da EA.

Baina exkluitu lituzketenak baldin balira esaterako sei partiku politiko edo gehiago orduan ere "gabe" exkluiente horrek joan beharko luke euskaraz, euskara traditionalean -struktura syntaktiko hortan- azkenean eta gibeletik hon talde politiko guziak. Exemplu hypothetiko batean ikusteko

NaBairen zerrendak osatzen hasi dira Aralar, EAJ, independenteak, LKT eta SWRT, EA, EB, PSN, UMD, THK, PLV eta LSF gabe

Dudarik ez dago ze exemplu hypothetiko hontan ikusten da eta sentitzen handicap strukturala hon gabe pospositionea nabarmenango ezi lehenbiko exempluan.

..., EA gabe

edo

..., EA, EB, PSN, UMD, THK, PLV eta LSF gabe

Baina struktura biak -strukturalki- dira berdin berndinak eta identikoak, baina bigarren luzea da handicap -duna, handicap informativo -duna.

Ez al litzateke komenigarri, orduan, sartu gabe skrupuluetan, behintzat an struktura luzeak pasatzera aurrera postpositionea balitz lez prepositionea. Zer luke, ez txarrik soil baizik kaltegarrik? eta ez soil informativoki?

Halan geratzen liratekeela bi esaldiok, batetik laburra kin "gabe" gibeletik eta bestetik hypothetiko luzea kin "gabe" postpositionea aurreraturik

==
NaBairen zerrendak osatzen hasi dira Aralar, EAJ eta independenteak, EA gabe

==
NaBairen zerrendak osatzen hasi dira Aralar, EAJ, independenteak, LKT eta SWRT, gabe EA, EB, PSN, UMD, THK, PLV eta LSF


Zer dago mire egitekorik? non dago? ez al dakar mesederik? zer diogu buruz qualitate informativoa? eta zuzenak hon euskaldun irakurlea izateko informatione ona?

No comments: